Wodzisław: Opłaty za wodę i ścieki bez zmian

2
37
Wodzisław: Ceny opłat za wodę i ścieki

Ceny za wodę dla poszczególnych grup odbiorców przedstawiamy poniżej.

Grupa I: odbiorca o małym zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy do 25 mm)

LP Przedmiot opłaty Cena netto Cena z VAT (8%)
1 1 metr sześcienny dostarczonej wody 5,09 zł/m3 5,50 zł/m3
2 Stawka opłaty abonamentowej 11,30 zł/m-c 12,20 zł/m-c

Grupa II: odbiorca o średnim zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy od 30 do 40 mm)

LP Przedmiot opłaty Cena netto Cena z VAT (8%)
1 1 metr sześcienny dostarczonej wody 5,09 zł/m3 5,50 zł/m3
2 Stawka opłaty abonamentowej 52,45 zł/m-c 56,65 zł/m-c

Grupa III: odbiorca o dużym zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy od 50 mm)

LP Przedmiot opłaty Cena netto Cena z VAT (8%)
1 1 metr sześcienny dostarczonej wody 5,09 zł/m3 5,50 zł/m3
2 Stawka opłaty abonamentowej 126,69 zł/m-c 136,83 zł/m-c

W stawce abonamentowej uwzględniono koszt odczytu wodomierza i rozliczenia należności, a także koszt utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych w zależności od zapotrzebowania na wodę.

Wysokość cen za odprowadzane ścieki:

LP Przedmiot opłaty Cena netto Cena z VAT (8%)
1 1 metr sześcienny ścieków bytowych (GRUPA IV) 6,47 zł/m3 6,99 zł/m3
2 1 metr sześcienny ścieków bytowych (GRUPA V) 8,32 zł/m-c 8,99 zł/m-c

publ. kk
Fot. pixabay