Spotkanie konsultacyjne w Ośrodku GEOsfera

1
24
WFOŚiGW w Katowicach

9 marca w Jaworznie odbyło się spotkanie poświęcone liście przedsięwzięć planowanych do dofinansowania.  Otworzyli je: Jerzy Suchy – przedstawiciel organizacji ekologicznych Województwa Śląskiego w Radzie Nadzorczej oraz Agnieszka Siemińska – zastępca Prezesa Zarządu Funduszu. Zebranym przedstawione zostały zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz przykładowe zadania zrealizowane dzięki środkom Funduszu. Kierownik OEEG GEOsfera w Jaworznie omówiła prezentację pod tytułem „Zewnętrzne źródła finansowania – możliwości rozwoju edukacji pozaformalnej na przykładzie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie”.

W konsultacjach uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli ekologicznych organizacji pozarządowych. Spotkanie było także okazją do zwiedzenia ośrodka GEOsfera w Jaworznie oraz do indywidualnych rozmów z pracownikami Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej WFOŚiGW w Katowicach.

Przypomnijmy, w ramach konsultacji odbyły się także spotkania dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego 7 marca a także dla przedsiębiorców oraz spółdzielni mieszkaniowych 14 marca.

Prezentacja nt. zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach dostępna jest na stornie internetowej Funduszu.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

Iwona Cybulska