Niemal 600 tysięcy złotych na zielone szkoły

2
25
Fot. WFOŚiGW w Katowicach

10 marca Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął kolejne decyzje o dofinansowaniu wyjazdów dzieci na tzw. zielone szkoły. Wnioski na zadania pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2015/2016” złożone zostały przez gminy: Gliwice, Katowice, Krupski Młyn, Orzesze i Pszczyna. Na zielone szkoły, które zorganizowane zostaną w miejscowościach nadmorskich wyjedzie prawie 2.500 dzieci. Efektem ekologicznym wyjazdów będzie: wzmocnienie organizmów dzieci dzięki programowi profilaktyki zdrowotnej oraz podniesienie świadomości ekologicznej dzieci poprzez realizację programu edukacji ekologicznej.

Całkowity koszt wyjazdów wyniesie 2 729 787 złotych dotacja z WFOŚiGW 591 470 złotych.

Dofinansowanie otrzymają:

– Gmina Gliwice – 121 020 zł,
– Gmina Katowice – 427 170 zł,
– Gmina Krupski Młyn – 2 500 zł ,
– Gmina Orzesze – 18 710 zł,
– Gmina Pszczyna – 22 070 zł.

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

Iwona cybulska