Niezwykłości przyrody powiatu raciborskiego i okolic

1
27
Fot. Mariusz Jankowski

Wiele ciekawostek, opisy gatunków a także zachwycające zdjęcia. Tak w skrócie opisać można album dr. Jana Dudy pt. "Niezwykłości przyrody powiatu raciborskiego i okolic" .W środę, 16 marca, odbyła się jej prezentacja. Zgromadzonych gości powitał wicestarosta Marek Kurpis.

Warto dodać, że pomysł na wydanie takiej publikacji zrodził się już kilka lat temu. – Pierwszy pomysł pojawił się jeszcze za kadencji starosty Adama Hajduka. Przykładem tego jest stała wystawa fotografii dr. Dudy znajdująca się w budynku starostwa. Jednak szczegóły publikacji zostały omówione później i postanowiliśmy ten pomysł zrealizować – mówi Krzysztof Sporny, kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Jan Duda to dr nauk leśnych, przez 24 lata pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Poznaniu. Na swoim koncie ma wydane książki, artykuły opublikowane w czasopismach przyrodniczych a także wygłoszone referaty. Jest pomysłodawcą i jednocześnie realizatorem idei utworzenia Arboretum Bramy Morawskiej w raciborskim lesie Obora. – Znam przyrodę całej Polski, ale także Alp czy Szwajcarii i Austrii. Przyroda w naszym powiecie jest tak bogata, że trudno ją z czymkolwiek porównywać. Jest ona nieprzeciętna – decyduje o tym klimat czy bliskość Bramy Morawskiej. Jest tu bardzo wiele unikatowych gatunków, które u nas występują licznie, a w Europie są rzadkością – opowiada dr Jan Duda, przyrodnik, autor publikacji.

W książce znaleźć można wiele interesujących faktów oraz zdjęć dotyczących charakterystyki fizycznogeograficznej oraz krajobrazowej, również w starych granicach powiatu obejmujących częściowo ziemię głubczycką, rybnicką oraz czeską. Autor pisze m.in. o tworkowskim lesie, Łężczoku, Gipsowej Górze, Meandrach Odry czy Wielikącie. Wiele uwagi poświęcono ptakom oraz Arboretum Bramy Morawskiej. Ponadto w publikacji znajdują się informacje o zabytkowych alejach oraz regionalnej przyrodzie sprzed setek i milionów lat.

Album został w znacznej mierze dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Dzięki naszym staraniom uzyskaliśmy dotację w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych – było to 20 tysięcy złotych. Pozostałe fundusze pochodzą z budżetu powiatu – dodaje Krzysztof Sporny z raciborskiego starostwa.

Planowana jest publikacja II wydania książki, która ma być znacznie poszerzona oraz poprawiona. W albumie można niestety znaleźć błędy. Wynika to z faktu, że dr Duda ciężko zachorował i nie zdążono nanieść ostatecznej poprawki. Poza tym do pierwszego wydania niebawem ukaże się korekta. Dr Duda podkreślał, że w tworzeniu publikacji pomagało mu wiele osób, w szczególności fotografów. Jednak znacząca większość zdjęć jest autorstwa dr. Dudy oraz jego syna.

Książka nie będzie dostępna w sprzedaży, jednak będzie szeroko rozpropagowana na terenie całego powiatu. Za pośrednictwem gmin pozycja trafi do poszczególnych jednostek oświatowych, bibliotek, instytucji kultury, ponadto będzie dostępna w referacie środowiska a także w urzędach gmin.

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 
Iwona Cybulska