Wodzisław: Szóstoklasiści piszą dziś sprawdzian!

1
14
Fot. UM Wodzisław Śl.

W Wodzisławiu Śląskim uprawnionych do przystąpienia do dzisiejszego sprawdzianu jest 397 uczniów. Sprawdzian jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, jednak nie można go nie zdać – nie jest bowiem określany minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać w teście.

Sprawdzian składa się z dwóch części – pierwsza obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎natomiast część druga obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego. Jeśli chodzi o język obcy, to do wyboru jest jeden z następujących języków: angielski, ‎francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Szóstoklasiści zmierzą się ze sprawdzianem w formie pisemnej. Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut i rozpoczęła się punktualnie o godzinie 9.00. Po niej nastąpi przerwa, ‎a część druga – trwająca 45 minut – rozpocznie się o 11:45.‎

kk