Zastępcza „Rodzina 500+”: Wsparcie na każde dziecko!

1
17
Fot. Rodzina 500+

Od dzisiaj, w całym kraju ruszył rządowy program "Rodzina 500+". W rodzinach zastępczych, w odróżnieniu od rodzin biologicznych, dodatek 500 zł przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia i niezależnie od dochodu. Aby otrzymać wsparcie, należy jednak złożyć wniosek (przy złożeniu wniosku przed 1 lipca, dodatek zostanie wypłacony od kwietnia). W powiecie wodzisławskim za ich nabór odpowiada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.

Co ważne, dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej. Prawo do dodatku ustalane jest na okres 12 miesięcy. Przyznaje się go od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej do dnia jej opuszczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

Według stanu na koniec lutego, w powiecie wodzisławskim ponad 270 dzieci w 164 rodzinach zastępczych jest uprawnionych do otrzymania dodatku.

kk