Wodzisław, Rydułtowy: O sytuacji w szpitalach porozmawiano z dyrektorem NFZ

2
20
Fot. Starostwo Powiatowe

Starosta Ireneusz Serwotka i wicestarosta Grzegorz Kamiński spotkali się z dyrektorem NFZ, aby porozmawiać z nim o obecnej sytuacji w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim. Jerzy Szafranowicz, mając na uwadze dobro pacjentów, zadeklarował gotowość współpracy w zakresie rozwiązania problemów PPZOZ. Jednocześnie podkreślił jednak, że, jako płatnik zajmujący się finansowaniem świadczeń zdrowotnych, NFZ nie może ingerować w sprawy dotyczące wewnętrznej organizacji powiatowych szpitali.

Podczas dzisiejszego spotkania rozmawiano również o wyzwaniach, szansach i perspektywach dla lokalnej służby zdrowia. Tak zrodził się pomysł przeprowadzenia diagnozy, która dałaby odpowiedź na pytanie, jakie potrzeby w zakresie usług zdrowotnych nie są zaspakajane w powiecie wodzisławskim w stopniu wystarczającym, a w których obszarach działalności medycznej mamy do czynienia z przewagą podaży nad popytem. W tym celu przydatne są dane, jakimi dysponuje śląski NFZ, a których udostępnienie zadeklarował już dyrektor Szafranowicz.

kk
Fot. Starostwo Powiatowe