Kędzierzyn-Koźle: W starostwie zameldował się konserwator zabytków

2
93
W starostwie zameldował się konserwator zabytków
Do tej pory po zgodę na wszelkie prace budowlane przy obiektach zabytkowych (np. pomalowanie ścian w starej kamienicy – przyp. red) trzeba było jeździć do Opola, gdzie mieści się urząd Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Teraz osobę odpowiedzialną za stan zabytków w powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim, ich renowację czy rekonstrukcję, będziemy mieć na miejscu. 
Utworzenie stanowiska inspektora ds. ochrony zabytków, które objął niedawno Adam Naumowicz było możliwe dzięki porozumieniu władz powiatu z władzami miasta i zaaprobowaniu pomysłu przez wojewodę opolskiego. 
– Stanowisko ułatwi funkcjonowanie wielu instytucji z terenu miasta i powiatu. Osoba pełniąca ten urząd będzie zajmowała się np. pozyskiwaniem pieniędzy z funduszy unijnych na inwestycje związane chociażby z renowacją obiektów zabytkowych – tłumaczy Adam Leciybil, rzecznik starostwa powiatowego. 
Naumowicz z wykształcenia jest dokumentalistą konserwatorskim, kończy studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim. 
– Powiatowy konserwator zabytków uzupełnia działania konserwatora wojewódzkiego. Jest mu łatwiej dotrzeć do obiektów w terenie. To działa również w drugą stronę, a więc ich właścicielom i administratorom łatwiej będzie teraz dotrzeć do konserwatora zabytków. Na miejscu będzie można załatwić wiele formalności, a to spora oszczędność czasu i fatygi – mówi Grzegorz Naumowicz.
Na potrzebę powołania takiego urzędu wielokrotnie zwracał też uwagę, radny miejski Andrzej Kopacki. 
– Przy obecnym, opłakanym stanie obiektów zabytkowych w naszym mieście, powołanie takiego stanowiska jest wręcz konieczne – alarmował już w ubiegłym roku Kopacki. 
Miasto rzeczywiście może się poszczycić unikatowymi zabytkami. Do takich należy chociażby Baszta Montalamberta, najcenniejszy Kędzierzyńsko – Kozielski zabytek, którego historia sięga roku 1807, kiedy to odbyło się oblężenie twierdzy Koźle przez wojska napoleońskie. Na odrestaurowanie czeka też kozielskie podzamcze i zamkowe piwnice.  
Tak więc przyszły konserwator zabytków ma przed sobą duże wyzwanie nie tylko w kwestii ochrony zabytków w Kędzierzynie-Koźlu, ale i w całym powiecie. 
– Opolszczyzna, a więc i powiat kędzierzyńsko-kozielski, należą do tych obszarów naszego kraju, gdzie zabytków jest dużo. Praktycznie w każdej miejscowości znajdziemy jakiś dwór, pałac lub folwark. To więc trudny teren, bo nie dla wszystkich tych obiektów udaje się znaleźć współczesne przeznaczenie, choć oczywiście nie brakuje przykładów pięknych rewitalizacji. To na przykład pałac w Większycach – mówi Naumowicz.
 
Katarzyna Solarz
 
Fot. Starostwo powiatowe
 
 
Komentarz na gorąco – Andrzej Kopacki, radny miejski 
 
Pojawienie się u nas powiatowego konserwatora zabytków to bardzo dobra wiadomość, ponieważ w okolicy Kędzierzyna-Koźla, jak i w samym mieście zachowało się do naszych czasów sporo wyjątkowych obiektów, których wartość historyczna jest nie do przecenienia. Powiatowego Konserwatora Zabytków czeka więc mnóstwo pracy. Na pewno będzie mógł częściej kontaktować się z przedstawicielami urzędu miasta, czy starostwa, więc niektóre działania uda się przyśpieszyć lub zintensyfikować. To ma szczególnie duże znaczenie właśnie teraz, kiedy trzeba pozyskiwać unijne pieniądze na zadania związane z rewitalizacją. Szereg procesów decyzyjnych można w ten sposób usprawnić, dzięki czemu łatwiej będzie sięgać po te fundusze. Zyski z faktu powołania konserwatora są zatem niewspółmiernie większe od poniesionych kosztów. Owszem Wojewódzki Konserwator Zabytków nie przekaże wszystkich swoich kompetencji konserwatorowi w powiecie. Ale wiele z nich tak. Część spraw załatwianych obecnie w Opolu, będzie można sfinalizować na miejscu, co jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i inwestorów. Reasumując, utworzenie takiego stanowiska pozwoli przyśpieszyć proces ratowania obiektów historycznych, ponieważ Wojewódzki Konserwator Zabytków nie jest w stanie poświęcić wystarczająco dużo uwagi wszystkim obiektom w naszym mieście, a jego powiatowy reprezentant w terenie w wielu kwestiach może go wyręczyć.