Racibórz: plaża nad Odrą ma powstać jeszcze przed wakacjami

1
128
Fot. UM Racibórz
Plaża, plac zabaw, stacja rowerowa, boisko, street workout park, stoliki do gier – to wszystko ma powstać w ramach zagospodarowania terenów nad Odrą obok przystani. 3 marca ukazało się ogłoszenie o przetargu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót zagospodarowania terenu części bulwarów nadodrzańskich przy przystani nad rzeką Odrą.
 
 
 
 
 
W ramach zadania należy wykonać m.in.: projekt zagospodarowania terenu, projekt doprowadzenia zasilania elektroenergetycznego, projekt oświetlenia terenu, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu w zakresie plaży, skarpy, schodów na wale, placu zabaw i stacji rowerowej.
 
W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować m.in.: kontenery, podesty,  urządzenia  placu  zabaw, boiska  i street workout parku, stoliki do gier, regulaminy korzystania z wyposażenia, kosze na śmieci i ławki, stojaki na  rowery z wiatą.
 
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert upływa 21 marca. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania określono na 30 czerwca 2016 roku. Kryteria oceny ofert to cena (90 %) i okres gwarancji (10 %).
 
 
Paweł Strzelczyk