Zmiany w podatku od nieruchomości 2016 r.

1
15
Zmiany w podatku od nieruchomości 2016 r.

Dotychczasowe przepisy pozwalały na rozłożenie na raty nawet najniższych kwot. Obecnie podatek należy zapłacić jednorazowo, jeśli kwota podatku za cały rok nie przekracza 100 zł. Rozwiązanie to ma zmniejszyć samorządowe koszty operacyjne związane z księgowaniem tak niskich kwot. Poprzednio można było rozdzielać podatek na cztery raty, które odpowiednio należało regulować:15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Według nowych przepisów, podatek poniżej 100 zł, należy zapłacić obowiązkowo w terminie pierwszej raty, czyli do połowy marca.
 
Eksperci zwracają uwagę, że nowelizacja może uderzyć w najbiedniejszych – emerytów i rencistów, dla których jednorazowy wydatek 100 zł. często jest bardzo dużym nadwyrężeniem domowego budżetu, szczególnie przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi.

Osoby prawne oraz jednostki budżetowe w dalszym ciągu będą opłacały miesięczne i kwartalne raty podatków. Na starych zasadach opłacania podatku od nieruchomości w dalszym ciągu pozostają osoby fizyczne, które płacą rocznie powyżej 100 zł za swój dom, mieszkanie lub działkę. Będą one mogły podzielić podatek na cztery raty w ciągu 2016 r.

 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą SOFTib , właścicielem marki Centrum Kas Fiskalnych.