Rodzina 500+: MOPS przygotowuje się do realizacji nowego programu

1
42
Fot. Justyna Koniszewska

Już wkrótce, wniosek o przyznanie świadczenia w ramach programu "Rodzina 500+" złożyć można będzie przez internet lub w swojej gminie. Świadczenie przekazywane będzie bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką. Program "Rodzina 500+" rusza od 1 kwietnia i od tego dnia do programu dołączyć można będzie w dowolnym momencie.

Rodzice, bez względu na swoje dochody, otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. Świadczenie to będzie przysługiwało aż do ukończenia 18. roku życia dziecka.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim trwają przygotowania, których celem jest maksymalne usprawnienie i ułatwienie wydawania nowego świadczenia. W nowej siedzibie MOPS planowane jest przygotowanie stanowisk komputerowych do składania wniosków w formie elektronicznej, a ponadto – konieczne będzie zatrudnienie kolejnych osób. W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, planowane jest przyjęcie dodatkowych pracowników na staż oraz zatrudnienie nowych osób w ramach umowy o pracę.

Jak informuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Elwira Palarczyk, szacuje się, że w Wodzisławiu Śląskim uprawnionych do otrzymania świadczenia w ramach programu "Rodzina 500+" będzie ok. 5 000 osób.

Szczegółowe informacje o tym, kto i na jakich zasad będzie kwalifikował się do nowego programu, znaleźć można m.in. na oficjalnej stronie internetowej MOPS w Wodzisławiu Śląskim.

Katarzyna Krentusz
Fot. Justyna Koniszewska