Pomysł Szymona Bolika. Wielkie powiatowe zbieranie złomu

2
37
Fot. Paweł Strzelczyk
– Od ponad roku przysłuchuję się utyskiwaniom i żalom związanym z niedostatkami finansowymi z jakimi boryka się nasz powiat. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że żadna oddolna inicjatywa nie jest w stanie całkowicie rozwiązać tego problemu. Zresztą, pieniędzy zawsze będzie za mało. Mam wszak propozycję, która chociaż w niewielkiej mierze będzie w stanie zasilić fundusze naszego regionu. Nie ma ona jednak na celu tylko i wyłącznie budowanie kapitału materialnego. Przyświeca tej idei także cel wyższy, mianowicie: kształtowanie postaw prospołecznych w naszym powiecie, tworzenie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie, silna integracja ludzi zamieszkujących nasz powiat – w ten sposób najmłodszy radny powiatowy rozpoczął swe wystąpienie na styczniowej sesji rady powiatu, tłumacząc zebranym, na czym polega jego pomysł. Jest on autorem akcji ZŁOMIADA, którą przeprowadzono w jego rodzinnych Krowiarkach. Polegała ona na tym, iż danego dnia mieszkańcy wystawili zbędny złom, który następnie zebrano i sprzedano. W ten sposób udało się zebrać 800 kg surowca, za który uzyskano 2 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczone na potrzeby wsi.
 
 
 
Dzięki akcji Bolik wzbudził zainteresowanie ogólnopolskich mediów. Planując drugą edycję, chciał rozszerzyć zakres terytorialny o inne miejscowości, niestety bez większego echa. Nie zraziło go to, jednak zdając sobie sprawę, że sam niewiele wskóra, poprosił starostę Ryszarda Winiarskiego o objęcie przedsięwzięcia patronatem. Patronat starosty miałby nadać akcji powszechniejszego rozgłosu. Również radni powiatowi, dzięki swoim kontaktom w poszczególnych miejscowościach, mogą rozpowszechnić ideę.
 
 
 
Radny wyraźnie zaznaczył, iż nie prosi o żadne wsparcie finansowe. Przeciwnie, sam bierze na siebie takie sprawy jak plakaty czy ulotki. Chodzi jedynie o kontakty z sołtysami, przedstawicielami OSP, czy innymi osobami cieszącymi się zaufaniem w swojej społeczności, gotowymi być swojego rodzaju łącznikami "Złomiady" na swoim lokalnym gruncie.
 
 
 
Pieniądze za zebrany złom dana miejscowość miałaby przeznaczyć na swoje najbardziej pilne potrzeby. Radny Bolik ma już nawet wstępny termin ogólnopowiatowej akcji. Chodzi o 9 kwietnia. – Zróbmy coś, na co z podziwem popatrzy cała Polska – zaapelował. Udało mu się chyba wzbudzić zainteresowanie starosty, gdyż ten odpowiedział krótko: – spotkajmy się w najbliższym czasie i porozmawiajmy o szczegółach.
 
 
 
/ps/