Raciborska policja podsumowała 2015 rok

1
13
Fot. KPP Racibórz
 
Jest o wiele bezpieczniej niż przed rokiem,  wynika ze statystyk poszczególnych przestępstw raciborskiej policji, przedstawionych 29 stycznia przez komendanta Łukasza Krebsa. Większość wskaźników wyraźnie się poprawiła. Komendant scharakteryzował również poszczególne działania podejmowane przez kierowaną przez niego od niedawna jednostkę.
 
W naradzie, oprócz funkcjonariuszy, udział wzięli m.in. starosta Ryszard Winiarski, prezydent Mirosław Lenk i prokuratur Danuta Kozakiewicz. – To był trudny rok, ze względu na zmianę przepisów, która weszła w życie w połowie roku. Wspólnie uczyliśmy się, jak interpretować nowe kodeksy i wydawane do nich rozporządzenia – mówiła szefowa raciborskiej prokuratury, podkreślając tradycyjnie wzorową współpracę jednostek przekładającą się na poprawę wyników. Dobre wyniki osiągane przez policję mają bezpośrednie przełożenie na pracę podległej jej jednostki. Jak zauważyła, z poprzedniego roku w prokuraturze zostało jeszcze do rozwiązania 89 spraw – tak niewielkiej zaległości jeszcze nie odnotowano.
 
 
Również Piotr Kucia, z-ca komendanta wojewódzkiego, dziękował za solidną pracę i chwalił osiągane wyniki. Przedstawił również priorytety, które stawia przed komendami miejskimi i powiatowymi śląski komendant. I tak w pierwszym rzędzie ma to być dalsze zacieśnianie współpracy z lokalnymi samorządami. W powiecie raciborskim, jak zauważył, przebiega ona wzorcowo, ale to nie znaczy, że obydwie strony nie mogą podjąć działań, aby wyglądała jeszcze lepiej. Wśród pozostałych priorytetów znalazły się m.in. zwalczanie najnowocześniejszych form przestępczości, czyli tzw. cyberprzestępczości, przestępstw narkotykowych, przestępstw najbardziej uciążliwych dla obywateli (tzw. kategoria siedmiu przestępstw) czy poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 
 
Fot. KPP Racibórz
 
/ps/