„365 reklamówek śmieci” kampanią społeczną 2015

2
24
Fot. WFOŚiGW w Katowicach

Akcja „365 reklamówek śmieci” została wybrana przez czytelników portalu ulicaekologiczna.pl – Kampanią społeczną roku 2015.

Motorem napędowym akcji „365 reklamówek śmieci” było jednoosobowe działanie prezesa Fundacji Ekologicznej ARKA Wojciecha Owczarza, który w ciągu roku postanowił zebrać 365 reklamówek z odpadami porzuconymi w lasach, parkach i nad jeziorami. W ten sposób chciał on zachęcić społeczeństwo do zmiany myślenia, zainicjować dyskusję na temat odpadów opakowaniowych i propagować ideę recyklingu.

Udało się mi zebrać dokładnie 373 reklamówki śmieci, a w całej akcji zebraliśmy ich ponad 3500. Odbyło się także kilkanaście akcji edukacyjnych. W edukację ekologiczną towarzyszącą akcji angażowały się szkoły i organizacje z całej Polski. Dlatego akcję chcemy kontynuować – mówi Wojciech Owczarz.

Na temat szkodliwości ekologicznej jednorazowych reklamówek mówi się od lat. Warto wspomnieć, że rocznie na świecie produkuje się i wprowadza w obieg prawie 1 bilion plastikowych reklamówek. Po wykorzystaniu powstaje z nich ok. 18 milionów ton odpadów. A jak długo używamy jedną? Średnio tylko 25 minut! Potem wyrzucamy. Stąd pomysł na taką formę przedsięwzięcia. Akcja „365 reklamówek śmieci” ma przynieść konkretny efekt ekologiczny: mniej dzikich wysypisk, mniej odpadów zanieczyszczających środowisko, więcej opakowań trafiających do przetworzenia.

Znacząca jest także edukacja społeczeństwa w zakresie świadomej konsumpcji (kupowanie produktów jak najmniej zapakowanych) oraz prawidłowej gospodarki odpadami (recykling zamiast składowania odpadów). Dlaczego? Odpowiedź jest w danych statystycznych. W Polsce na wysypiska wciąż trafia aż 70% śmieci, podczas gdy w Niemczech, Holandii czy Szwecji jest to tylko 1%. By dane te uległy zmianie, potrzebna jest radykalna i natychmiastowa zmiana nawyków Polaków.

Do tych pozytywnych działań może przyłączyć się każdy z nas. Wystarczy wejść na oficjalną stronę akcji www.365reklamoweksmieci.pl, gdzie znajduje się specjalny licznik, do którego można wpisać imię, nazwisko oraz liczbę zebranych reklamówek.

Ogólnopolska kampania „Nie bądź jednorazowy” była dofinansowana  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Patronat nad akcją sprawowało Ministerstwo Środowiska, a Partnerem Merytorycznym był Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Organizatorzy kampanii poinformowali, że już rozpoczęli II edycję tej inicjatywy.

/ic/

Fot. WFOŚiGW w Katowicach

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".