24 Zielone Pracownie z dofinansowaniem WFOŚiGW

2
20
Fot. WFOŚiGW w Katowicach

Była to pierwsza edycja przedsięwzięcia, które zorganizował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jego celem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych.  

Podczas oceniania wniosków brano pod uwagę głównie ideę na zagospodarowanie pracowni, odpowiednie wykorzystanie jej przestrzeni a także funkcjonalność oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań.

Niezwykle istotnym kryterium wyboru finalistów dla komisji konkursowej okazała się rozmaitość pomocy dydaktycznych, multimedialnych a także wyposażenia. Jury oceniało ponadto dostosowanie grup wiekowych oraz maksymalnie efektywne wykorzystanie ekopracowni przez jak największą liczbę uczniów.

Do organizatorów konkursu wypłynęły 53 wnioski i niemal połowa z nich uzyskała dofinansowanie w formie dotacji. Na cel przeznaczono kwotę łącznie 776 242,73 zł. Pełna lista beneficjentów dostępna jest na stronie internetowej katowickiego funduszu.

/ic/
Fot. WFOŚiGW w Katowicach

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".