Władze Pszowa chcą sortowni śmieci na swoim terenie? Jest wiele plusów

2
25
Fot. UM Pszów

Włodarze Pszowa potwierdzają, że do ich Urzędu Miasta wpłynął wniosek jednego z przedsiębiorców, który byłby zainteresowany wydzierżawieniem działki na okres do 25 lat. Na tym terenie, przedsiębiorca chciałby wybudować Regionalną Instalację Przetwarzania Opadów Komunalnych. Inwestycja miałaby być gotowa już w 2017 roku.

Jak informuje pszowski magistrat, praktycznie całość instalacji ma być zlokalizowana pod dachem w halach – obiekt ma nie wpływać niekorzystnie na najbliższe otoczenie, środowisko i zdrowie mieszkańców. Co więcej, instalacja miałaby stanąć na terenie pokopalnianym, zdegradowanym, blisko hałdy, w znacznej odległości od zabudowań mieszkalnych.

Nowo powstały RIPOK przejąłby obowiązki Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Miasta Pszów. W ramach przedsięwzięcia planowane byłoby również stworzenie: instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych biodegradowalnych, instalacji do odzysku innego niż recykling odpadów komunalnych i rozbiórkowych, instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, a także instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Dzięki temu zmniejszyłyby się koszta transportu śmieci do odległego o 50 km Knurowa.

Urząd Miasta podkreśla również, że decyzja o powstaniu RIPOKu leży w gestii Urzędu Marszałkowskiego, a nie lokalnego samorządu. Co więcej, część samorządów w okolicy ma mieć również podobne plany wobec swoich terenów. Działka w Pszowie może być najbardziej odpowiednim miejscem na taką inwestycję, ponieważ… jest to teren wyjątkowo nieatrakcyjny.

Wybudowanie instalacji na terenie miasta oznaczałoby również m.in. nowe miejsca pracy (na początek około 40) oraz stałe wpływy do budżetu miasta z tytułu czynszu dzierżawnego oraz należnych podatków. Władze Pszowa deklarują również, że nie zgodzą się na powstanie inwestycji, jeśli miałaby być ona uciążliwa dla okolicznych mieszkańców.

– Wszyscy produkujemy śmieci, ważne jest to, co się z nimi dzieje później, kwestia ich sortowania, zmniejszania objętości i alternatywnego wykorzystania jest jednym z ważniejszych wyzwań naszych czasów – czytamy na stronie pszowskiego Urzędu Miasta.

Po zebraniu szczegółowych danych dotyczących ewentualnej budowy instalacj, mieszkańcy Pszowa, Rydułtów i Radlina mają zostać zaproszeni na spotkanie z władzami Pszowa w celu rozwikłania wszelkich niejasności.

kk
Fot. UM Pszów