Przedstaw władzom swój pomysł na rewitalizację miasta

4
24
rewital.jpg

Ankietyzacja, a więc zebranie pomysłów na konkretne projekty, działania i inicjatywy, jest jednym z etapów prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. Pomysły na projekty rewitalizacyjne mogą zgłaszać wszyscy – zaczynając od instytucji miejskich, poprzez firmy, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i na osobach prywatnych kończąc.

Dzięki danym statystycznym oraz informacjom zebranym w procesie ankietyzacji został wytyczony tzw. obszar wsparcia, czyli teren, na którym następuje koncentracja różnego rodzaju negatywnych, niepożądanych zjawisk. Zjawiska te dotyczą zarówno procesów społecznych (np. bezrobocie, poziom bezpieczeństwa czy ubóstwo), jak i sfery gospodarczej (niski poziom aktywności gospodarczej) i przestrzennej (degradacja przestrzeni miejskiej).

Na terenie Wodzisławia Śląskiego, obszar rewitalizacji obejmuje: Osiedle Jedłownik (całość), Nowe Miasto (część), Stare Miasto (część) oraz Wilchwy (część).

Do końca bieżącego tygodnia wodzisławianie mogą jeszcze składać wnioski przedstawiające pomysły, które można by uwzględnić w Programie Rewitalizacji. Swój projekt zgłaszać można wypełniając ankietę elektroniczną na stronie Lokalnego Programu Rewitaizacji.

kk

Fot. wodzislaw-slaski.pl