EkoKarlik dla Rydułtów

1
18
wfos.jpg
EkoKarlik jest nową nagrodą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, realizujące szeroko pojęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Nagrodami są statuetka i tytuł „EKOKARLIK” oraz możliwość posługiwania się logo konkursu i zdobytym tytułem. Jury oceniało potwierdzoną różnymi wskaźnikami skuteczność działań środowiskowych, zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań wdrażanych celem podniesienia poziomu ochrony środowiska oraz inicjatywy promujące działania na rzecz ochrony środowiska. Wśród wyróżnionych miast w pierwszej edycji konkursu znalazły się Rydułtowy. – To wielki zaszczyt, a zarazem wyróżnienie dla całego miasta Rydułtowy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach docenił w ten sposób wszystkie działania proekologiczne realizowane w Rydułtowach na przestrzeni kilku ostatnich lat. Kapituła brała pod uwagę nie tylko duże przedsięwzięcia mające na celu poprawę środowiska naturalnego takie jak budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czy budowę systemu kanalizacji, ale także działania dążące do zmiany świadomości mieszkańców poprzez liczne akcje informacyjne oraz konkursy dla najmłodszych – mówi Artur Charendarczyk z Urzędu Miasta. Warto dodać, że grono samorządów, które mogą pochwalić się statuetką EkoKarlika jest wąskie. Poza Rydułtowami nagrodzono Kalety oraz Krupski Młyn. Ponadto WFOŚiGW docenił trzy przedsiębiorstwa: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. z siedzibą w Tychach, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju oraz Katowicki Holding Węglowy z siedzibą w Katowicach.
 
Fot. WFOŚiGW
/j/