Nowa pracownia komputerowa w ZSP nr 4

1
63
prac_komp.jpg

Pracownia w ZSP 4 została wyposażona w 15 stanowisk komputerowych. Komputery posiadają bardzo dobre parametry techniczne, stały i szybki dostęp do internetu oraz najnowsze oprogramowanie: Windows 10 i pakiet biurowy Microsoft Office 2016.

Pomieszczenie służy uczniom nie tylko w czasie zajęć komputerowych. Jest również wykorzystywane przez koło informatyczne oraz podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych czy zajęć dla przedszkolaków.

Koszt nowej pracowni wyniósł ok. 20 tys. złotych. 14 tys. zł placówka otrzymała ze środków asygnowanych dodatkowo na ten cel przez organ prowadzący, czyli Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego. Pozostała kwota, 5900 zł, pochodziła z funduszy Stowarzyszenia "Razem na Szybiku".

kk