Syrynia: Dzięki Procesjom Pacholczym odnowiono przydrożną kapliczkę

3
96
kap.jpg

Nowa kapliczka znajduje się na skrzyżowaniu ulic Bukowskiej i Raciborskiej. Jak informuje sołtys Syryni, Antoni Pawełek, stara kapliczka, ze względu na liczne wypadki zdarzające się w tym miejscu, była już mocno zniszczona. Fundusze na jej renowację znalazły się dzięki datkom, zebranym przez młodzież syryńską w tzw. Procesjach Pacholczych.

Procesja Pacholcza młodzieży syryńskiej odbywa się co roku, w Poniedziałek Wielkiej Nocy. Początki tej tradycji sięgają XVII wieku i mają związek z najazdami, na które szczególnie narażone były okolice Raciborza. Inną wersją przyczyn rozpoczęcia procesji miała być zaraza, wskutek której parafii groziło wyludnienie. Procesję Pacholczą poprzedza nocne chodzenie po domach we wsi, w czasie którego młodzieńcy zbierają datki na określone cele obchodów wielkanocnych. Za zgromadzone w ten sposób fundusze odnawia się chorągwie niesione podczas procesji lub ogrodzenia krzyży przydrożnych w Syryni.

Dzięki zebranym w ten sposób datkom, odremontowana została również kapliczka przy ul. Bukowskiej, w której wkrótce znów stanie figura św. Antoniego.

W oparciu o prowadzone księgi, stanowiące swego rodzaju kronikę procesji, w XX i XXI wieku wykazać można również inne inwestycje i przedsięwzięcia młodzieży. Ich listę przedstawiamy poniżej.

1957 – Odnowienie figury Bordynowskiej Pani.
1959 – Malowanie krzyży.
1962 – Ogrodzenie wokół krzyży, odnowienie figur.
1963 – Zakup 2 par chorągwi.
1964 – Odnowienie obrazów, zakup 1 pary chorągwi.
1965 – Zakup obrazu.
1966 – Odnowienie sztandaru młodzieżowego.
1968 – Malowanie krzyży.
1970 – Zakupienie foteli.
1972 – Uroczyste obchody 300. rocznicy "Procesji Pacholczej". Uroczysta msza św., ufundowanie szklanej płyty w przedsionku kościoła.
1974 – Udział w procesji pacholczej kleryków śl. Seminarium Duchownego w Krakowie.
1975 – Wykonanie nowego płotka przy krzyżu obok Starego Cmentarza.
1976 – Współudział w budowie sali parafialnej.
1977 – Gromadzenie materiału do wymiany ogrodzenia wokół Starego Cmentarza, przystąpienie do odrestaurowania części kapliczek i krzyży przydrożnych.
1978 – Wydatek 4.000 zł, wykonanie ogrodzenia.
1980 – Malowanie krzyży i płotków wokół krzyży – przy ul. Krzyżowej, Bukowskiej, na granicy, obok Starego Cmentarza, na Nowym Cmentarzu.
1981 – Odnowienie i pomalowanie krzyży przy ul. Musioła, na Sieroczce. Uporządkowanie terenu Starego Cmentarza.
1982 – Wykonanie ogrodzenia wokół krzyża przy ul. Musioła.
1987 – Uporządkowanie, upiększenie otoczenia wokół krzyży przy ul. Bukowskiej, Powstańców i 3-go Maja.
1988 – Odnowienie krzyża przy ul. Powstańców i na granicy.
1989 – Malowanie krzyża na Dąbrowach, odnowienie figury św. Antoniego. Obok krzyża na granicy umieszczenie kapliczki z wizerunkiem Najświętszej Marii Panny.
1990 – Pomalowanie krzyży przy ul. Powstańców i Bukowskiej.
1991 – Pomalowanie krzyża przy ul. Bukowskiej.
1992 – Renowacja krzyży na ul.: Bukowskiej, Krzyżowej, 3 Maja, na granicy Syrynia-Pszów.
1993 – Pomoc przy remoncie kościoła (głównie finansowa).
1995 – Malowanie ogrodzeń krzyży obok boiska i przy Starym Cmentarzu.
2000 – Odnowienie krzyża przy ul. Powstańców.
2001 – Wykonanie nowego płotka wokół krzyża na granicy Syrynia-Pszów, pomalowanie płotka przy krzyżu na ul. Poprzecznej, wymienienie ławki na starym cmentarzu, zakup kwiatów dla ozdoby przydrożnych krzyży i kapliczek, dofinansowanie nowego nagłośnienia w kościele.

kk