Tłumy na spotkaniu w sprawie DGP

2
32
spotkanie DGP.jpg

Urzad Miasta zainicjował spotkanie informacyjno – konsultacyjne z obywatelami na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.: „Projekt budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławska w Mszanie”. 17 listopada w WCK na zainteresowanych przebiegiem obwodnicy mieszkańców czekali przedstawiciele władz na czele z prezydentem Wodzisławia Śląskiego Mieczysławem Kieca. Obecni byli także: zastępca prezydenta Dariusz Szymczak, kierownik Referatu Zarządu Dróg Miejskich i Transportu Artur Wystyrk oraz przedstawiciel firmy Mosty Katowice, kierownik projektu Marcin Biela.
Spotkanie zorganizowano w związku ze mianami, które muszą zostać wprowadzone do powszechnie dostępnego planu przebiegu DGP. Zmiany są wynikiem inwentaryzacji środowiskowej opracowanej przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska. Jak wynika z raportu NFOŚ, na terenie dotychczasowego przebiegu DGP znajdują się siedliska gadów i płazów, dlatego konieczna jest korekta jej przebiegu. Chodzi konkretnie o trzy odcinki trasy.

 

– Zmiany dotyczyć będą rejonu ulicy Starowiejskiej, Bogumińskiej i Wiejskiej, gdzie trasa Drogi Głównej Południowej przebiegała pierwotnie przez północną część ogródków działkowych. W nowym planie konieczne jest przesunięcie trasy na południową część. Korektę należy wprowadzić również w okolicach ulicy Leśnej w Godowie oraz na terenie gminy Mszana. Dlatego też zorganizowane zostało te spotkanie. Chcemy wypracować rozwiązanie, które będzie akceptowalne dla Państwa, ale zarazem uwzględni nowe czynniki środowiskowe- wyjaśniał zastępca prezydenta Dariusz Szymczak.

Każdy uczestnik spotkania informacyjnego w WCK miał możliwość indywidualnego skonsultowania swoich obaw i wątpliwości zarówno z przedstawicielami inwestora czyli wodzisławskiego magistratu, jak i wykonawcy czyli firmy Mosty Katowice. Dla zainteresowanych, do wglądu dostępne były plany z proponowanym nowym przebiegiem.

Mapy z przebiegiem drogi – stan na 18.11.2015r.

– Na stronie internetowej miasta również dostępne będą nowe mapy i będziecie mieli Państwo możliwość składania swoich uwag w sprawie przebiegu DGP za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz kancelarii – poinformował Dariusz Szymczak.

/d/