Weź udział w Ankiecie Satysfakcji Pacjenta NFZ

1
22
nfz.jpg
Ogólnopolskie badanie ma na celu określenie poziomu  zadowolenia Pacjentów z organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych. Analiza informacji uzyskanych na podstawie kwestionariuszy ankiet udostępnianych Pacjentom w formie elektronicznej i papierowej wskaże obszary w zakresie jakości obsługi Pacjentów, które należy wzmacniać i umożliwi opracowanie dobrych rozwiązań organizacyjnych. Ankieta jest skierowana do Pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kwestionariusz ankiety w formie elektronicznej można wypełnić pod adresem: http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824 , kwestionariusze w formie papierowej można wypełnić i złożyć do urn w Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach  (ul. Kossutha 13), Delegaturach: w Bielsku Białej ( ul. Karpacka 24), Częstochowie (ul. Czartoryskiego 28)  i Rybniku (ul. 3 Maja 29). Wypełnianie kwestionariusza zajmuje ok. 4 minut. Wszelkie sugestie oraz uwagi biorących udział w badaniu Pacjentów będą niezwykle cenne posłużą do opracowania rozwiązań usprawniających organizację udzielania świadczeń. 
 
Śląski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
 
publ. /j/