Bezpłatne szkolenia zawodowe

2
30
KURSY_ZAWODOWE.jpg

Ośrodek Szkolenia Zawodowego zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Są jeszcze wolne miejsca na kurs operatora obrabiarek CNC oraz kosmetyczki ze stylizacją paznokci i przekłuwaniem uszu oraz modułem przedsiębiorczości.

Z oferty szkoleń mogą skorzystać osoby:
– w wieku 18-24 lata;
– z wykształceniem max. średnim;
– poszukujące pracy i nieuczące się.

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką prowadzoną przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do głównych zadań Ośrodka należy organizowanie szkoleń mających na celu uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych umiejętności niezbędnych w środowisku pracy. Poza tym specjalista ds. szkoleń przy współpracy z pośrednikiem pracy pomaga absolwentom szkoleń w znalezieniu pracy.

Kontakt:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP
Osiedle 1 Maja 16 a, 44-304 Wodzisław Śląski
tel. 32/ 72-93-200
e-mail: [email protected]

 

/d/