Wodzisław Śląski: Szpital po liftingu

1
147
01_szpital_lifting_foto.jpg

Ocieplenie budynku szpitala w Wodzisławiu Śląskim to istotna inwestycja powiatu wodzisławskiego i Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Wniosek na remont szpitala dyrekcja placówki złożyła już w 2011 roku. Jednak wtedy trafił na listę rezerwową. Z początkiem roku władze woj. śląskiego zdecydowały się jednak zakwalifikować wniosek do unijnego wsparcia, dzięki czemu pojawiła się szansa na otrzymanie 85% dofinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostałe 15% stanowiło wkład własny. Tę kwotę, w związku z trudną sytuacją finansową PPZOZ, dyrektor szpitala Bożena Capek pozyskała z budżetu powiatu wodzisławskiego. – To oczywiste, że sytuacja finansowa nie jest łatwa. Gdy pojawiła się okazja pozyskania znacznych środków zewnętrznych na zadanie, którego sami nie bylibyśmy w stanie sfinansować, decyzja o wsparciu szpitali mogła być tylko jedna – wyjaśnia starosta Tadeusz Skatuła.

Dzięki decyzji władz powiatu i szybkim działaniom podjętym przez dyrekcję PPZOZ, w krótkim czasie budynek wodzisławskiego szpitala zmienił się diametralnie. Zniknęła bowiem elewacja powstała w ubiegłym wieku. Zastąpiła ją nowa, szaro-granatowa. – Prace budowlane polegały przede wszystkim na wykonaniu izolacji murów, dociepleniu ścian i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji centralnego ogrzewania – wylicza Bożena Capek. Poza ociepleniem i odmalowaniem budynku zastosowano także nowoczesne technologie ograniczające zużycie energii, czyli kolektory słoneczne. Na budynku kotłowni zainstalowanych zostało łącznie 100 solarów.  To energooszczędne rozwiązanie zostanie wykorzystane do wspomagania instalacji centralnego ogrzewania i dostarczenia ciepłej wody użytkowej. Jak wynika ze wstępnych obliczeń szpitala, rachunki za centralne ogrzewanie zmniejszą się o około 280 tys. zł w skali roku. Inwestycja z pewnością przyniesie szpitalowi spore oszczędnośc. Dodatkowym atutem jest ograniczenie emisji dwutlenków siarki, węgla, azotu i pyłów do atmosfery, co w przypadku miast w górnośląskich aglomeracjach ma istotneznaczenie, takie jak poprawa komfortu cieplnego i estetyki budynków.

Termomodernizacja szpitala w Wodzisławiu Śl. odbyła się dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

/ma/