Miasto wyda Leksykon Wybitnych Postaci

3
29
ksiażka.jpg

Powiat Wodzisławski planuje wydanie w przyszłym roku publikacji, w przygotowaniu której mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Propozycje opisów sylwetek zasłużonych postaci pochodzących z powiatu można zgłaszać do końca września 2015 r.

 

 

Leksykon wybitnych postaci Powiatu Wodzisławskiego stanowić będzie alfabetyczny zbiór biogramów, życiorysów, sylwetek wybitnych (nieżyjących) postaci wywodzących się z powiatu wodzisławskiego, które w znaczący sposób wpłynęły na jego życie kulturalne, społeczne i gospodarcze, np. działaczy społecznych, ludzi kultury, artystów, naukowców, osób duchownych, bohaterów wojennych, itd.

 

Głównym założeniem jest, aby w pracy nad publikacją uczestniczyli mieszkańcy oraz miłośnicy powiatu wodzisławskiego. Przygotowane biogramy w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelariach Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 92a w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Leksykon wybitnych postaci Powiatu Wodzisławskiego” w terminie do 30 września 2015 r.

 

Szczegółowe zasady dotyczące zgłaszania biogramów znajdują się w regulaminie

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim pod nr tel. 32 412 09 41 lub 32 412 09 61.

 

Zachęcamy do zgłaszania propozycji!

 

Formularz zgłoszeniowy (osoba pełnoletnia)

Formularz zgłoszeniowy (osoba niepełnoletnia)

 

 

/d/