KĘDZIERZYN-KOŹLE : ZAK zrealizował kolejny etap budowy elektrociepłowni

3
161
kocioł
Kocioł parowy dla Grupy Azoty  Kędzierzyn wyprodukowała firma Rafako z Raciborza. jest to kocioł walczakowy wykonany w układzie ścian szczelnych. Posiada nowoczesną dwuciągową sylwetkę i wyposażony został w instalację odazotowania spalin metodą katalityczną- SCR oraz instalację półsuchego odsiarczania spalin. Gwarancje emisji dla NOX i SO2 wynoszą 180 mg/nm3.
– Budowa nowej elektrociepłowni to dla nas duże wyzwanie. Inwestycja jest konieczna z punktu widzenia naszej działalności, ponieważ obecna elektrociepłownia, ze względu na przepisy środowiskowe zostanie wyłączona w perspektywie kilku lat. Co ważne wszystkie prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem i już niedługo będziemy mogli cieszyć się z uruchomienia tej inwestycji z korzyścią nie tylko dla naszych zakładów, ale także dla Kędzierzyna – podkreśla Adam Leszkiewicz prezes Grupy Azoty KĘDZIERZYN.
Nowa elektrociepłownia będzie produkować 25 MW energii elektrycznej i 140 Mg/h pary. To modelowa inwestycja w zakresie ochrony środowiska realizowana zgodnie z wymaganiami dyrektywy IED. Żadne z odpadów nie będą składowane. Znajdą one zastosowanie m.in. w przemyśle budowlanym, drogowym i górnictwie. Całość inwestycji ma być zamknięta do końca 2019 roku, a jej pierwszy etap obejmujący budowę turbozespołu, kotła parowego, instalacji odsiarczania spalin oraz budynku m.in. z częścią socjalną dla załogi ma być gotowy do końca 2016 roku.
– To bardzo ważny dzień dla Rafako, ponieważ montaż kotła jest symbolicznym momentem i kamieniem milowym nie tylko dla naszego zakładu wytwórczego, ale wszystkich osób zaangażowanych w projekt. Możemy być zadowoleni z postępów prac. Jestem przekonana, że jeśli będą one przebiegały tak jak dotąd, do końca 2016 r. oddamy zamawiającemu bardzo nowoczesny blok energetyczny – mówi Agnieszka Wasilewska-Semail prezes Rafako S.A, głównego wykonawcy I etapu budowy nowej kędzierzyńskiej elektrociepłowni.
Drugi etap budowy zostanie zrealizowany w latach 2017-2019. Nowa Elektrociepłownia będzie współpracować z istniejącą aż do całkowitego wyłączenia i likwidacji istniejących kotłów, co nastąpi ok. 2019 roku. Łączna wartość inwestycji to 600 mln zł.