Doradztwo zawodowe w szkołach

70
31
doradztwo zawodowe.png

W jej skład wszedł również doradca prezydenta Wodzisławia Śląskiego do spraw oświaty Eugeniusz Ogrodnik, obejmując pozycję przewodniczącego grupy. Są już pierwsze efekty działalności grupy. Tak jak zapowiadał Eugeniusz Ogrodnik, jej członkowie pochylili się nad sprawą doradztwa zawodowego w różnych typach szkół i wypracowali stanowisko na ten temat.

– Apelujemy, aby Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało ramowy program prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego dla danego typu szkoły, określający co najmniej zakres zajęć, w tym liczbę godzin i ich konkretne umiejscowienie w siatce godzin obowiązkowych zajęć dla ucznia oraz zalecenia dotyczące współpracy z instytucjami zewnętrznymi i pracodawcami. Dyrektorzy szkół i doradcy zawodowi powinni otrzymać wytyczne określające wymogi odnośnie zajęć dotyczących doradztwa zawodowego w szkole, na podstawie których szkoły będą miały obowiązek stworzyć w miarę możliwości kompleksowy program doradztwa zawodowego dla uczniów, z uwzględnieniem instytucji zewnętrznych, takich jak : poradnie psychologiczno-pedagogiczne, urzędy pracy, jednostki OHP, a także pracodawców, którzy w programie doradztwa powinni odegrać znaczącą rolę – czytamy w stanowisku Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego w sprawie organizowania doradztwa zawodowego w różnych typach szkół.

 

/publ.d/