Bilans działań wodzisławskiej Straży Miejskiej

1
18
straz_miejska.jpg

W powyższym okresie nałożonych zostało 12 mandatów karnych, 31 osób zostało pouczonych.

 

Ponadto statystyki przedstawiają się następująco:

ogółem strażnicy przeprowadzili 211 interwencji, w trakcie których wylegitymowanych zostało 50 osób,

mieszkańcy przekazali dyżurnemu Straży Miejskiej 111 zgłoszeń,

przeprowadzono 19 kontroli posesji w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

wystawiono 16 zawiadomień o popełnieniu wykroczenia w związku z niewłaściwym parkowaniem samochodów,

zgłoszono właściwym instytucjom informacje o 22 różnego rodzaju awariach, usterkach, brakach pokryw na studzienkach, uszkodzonych znakach, dziurach itp.

strażnicy ujęli i przewieźli do przytuliska w Służbach Komunalnych Miasta 4 bezpańskie psy oraz podjęli 14 innych interwencji związanych ze zwierzętami,

obsługa monitoringu miejskiego zauważyła i przekazała do realizacji informacje o 7 zauważonych na kamerach zdarzeniach,

w okresie wakacyjnym zmieniły się godziny pracy służby patrolowej i dyżurnej, obecnie w piątki i soboty pracujemy od godz. 10.00 do 2.00 (wcześniej 6.00-22.00)

w dniu 27.06.2015 r. strażnicy brali udział w zabezpieczaniu ładu i porządku w trakcie obchodów Dni Godowa i otwarcia sezonu na Balatonie

 

/publ.d/