Znalazco zgłoś się do biura

3
19
Kmieć w pomieszczeniu
 
 
-Biuro przyjmuje przedmioty znalezione na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w tym również pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej – informuje Piotr Kmieć, kierownik wydziału gospodarczego starostwa, który zajmuje się obsługą biura. Czego nie można przechować w biurze? Nie mogą to być rzeczy, które wymagają pozwolenia, np. broń, amunicja, czy materiały wybuchowe. Tak samo w przypadku paszportów czy dowodów osobistych. Z tymi dokumentami należy udać się na policję. Biuro odmówi przyjęcia rzeczy, których szacunkowa wartość jest niższa niż 100 złotych, chyba że jest to przedmiot o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. – W przypadku odmowy przyjęcia, znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z nim według własnego uznania – zaznacza Piotr Kmieć. Biuro sporządza protokół i poświadczenie także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym dany przedmiot się znajduje. Jeśli jego wartość przekracza 5 tys. zł, wówczas ogłoszenie o znalezisku znajdzie się w prasie, a w przypadku ustalenia tożsamości właściciela, zostanie on powiadomiony o zgubie listem poleconym. Pieniądze przechowywane będą na rachunku depozytowym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. Wyroby z metali szlachetnych, monety, biżuterię oraz papiery wartościowe zostaną przechowane w sejfie, kasie pancernej lub w banku obsługującym starostwo, a inne przedmioty w specjalnym pomieszczeniu starostwa. -Pracownik biura wydając rzecz osobie uprawnionej do jej odbioru zobowiązany jest do sprawdzenia jej tożsamości, dodatkowo znalazca może zastrzec sobie prawo do wypłaty znaleźnego od właściciela– mówi Piotr Kmieć. Przedmioty są przechowywane przez rok, po tym okresie mogą trafić na aukcję, wszystkie te kwestie reguluje ustawa o rzeczach znalezionych.
 
Szczegółowy regulamin Biura Rzeczy Znalezionych znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.