PSZOK na finiszu

258
99

Trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, która ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawnych.

Obiekt powstaje przy ul. Fabrycznej, czyli będzie tam, gdzie dotychczas. Wartość zadania to prawie 984 tys. zł, kwota dofinansowania wynosi 836 tys. zł. Na realizację Gmina pozyskała środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. pn.: “Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pietrowicach Wielkich”. Roboty budowlane realizuje firma Der-Pol z Bogdanowic.

Obecnie zakończono prace związane z utwardzeniem terenu i wykonaniem nawierzchni z kostki, zamontowano wagę oraz wykonano już część ogrodzenia. Zakończono też roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Trwają roboty elektryczne oraz porządkowanie terenu w obrębie placu. Zamontowana została brama oraz posadowiony kontener socjalny i wiata na kontenery. Całość prac budowlanych ma się zakończyć przed świętami. W kolejnych etapach obiekt zostanie wyposażony w kontenery oraz inne elementy wyposażenia. Gmina planuje, że całość wyposażenia uda się zgromadzić do końca stycznia. Później przeprowadzona będzie kampania edukacyjna.

C
Fot. Gmina Pietrowie Wielkie