6 milionów dla Raciborza

274
126

Ze środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Miasto sfinansuje inwestycję skierowaną do dzieci i młodzieży w obszarze edukacyjnym i naukowym.

Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) znalazło się Miasto Racibórz, które pozyskało w tym naborze 6 mln zł.

W sumie Racibórz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskał już ponad 10 mln zł. W pierwszym naborze było to prawie 4,5 mln zł. Środki te już są wydatkowane na inwestycje realizowane przez Miasto, jako wkład własny do przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym inwestycji drogowych, termomodernizacji budynków komunalnych czy budowy windy zewnętrznej.

– Kolejny nabór ogłoszony przez premiera miał nieco inny charakter. Miasto mogło aplikować o środki wskazując już konkretne inwestycje, których wartość nie mogła być niższa od 400 tys zł. Ponieważ był to pierwszy tego typu nabór o środki w ramach RFIL i w jego ramach nie było ściśle określonych preferowanych przedsięwzięć, a jedynie pewne kryteria, które będą przy ocenie wniosków uwzględniane, chcieliśmy by nasze wnioski miały zróżnicowany charakter, co miało zwiększyć nasze szanse na pozyskanie dla Miasta dofinansowania i tak też się stało – mówi Anna Kobierska-Mróz, Naczelnik Wydziału Rozwoju, która odpowiedzialna była za przygotowanie wniosków.

Jak poinformował prezydent Dariusz Polowy, w pierwszej kolejności przeprowadzono wewnętrzną diagnozę potrzeb Miasta oraz wygenerowano listę kilkudziesięciu pomysłów, które można zrealizować. Ostatecznie złożono 7 wniosków na przedsięwzięcia o łącznej szacowanej wartości 55,5 mln zł.

C
Fot. UM Racibórz

Pominięci przy rozdaniu

Posłanka Gabriela Lenartowicz starała się dotrzeć do informacji, skąd pochodzą środki przeznaczone na RFIL. – Środki te mają być przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 i wywołanych nim sytuacji kryzysowych, także w samorządach. To są środki celowe. I choć ten fundusz nazywa się jako celowy, to takim funduszem nie jest, musiałby mieć plan finansowy i wtedy byśmy się dowiedzieli, skąd się biorą w tym funduszu pieniądze i jak są wydawane. Pieniądze te pochodzą z wpłat publicznych, środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz bezzwrotnych środków EFTA. Uczciwie byłoby więc nie mówić o rządowych pieniądzach, a europejskich – mówiła na konferencji prasowej Gabriela Lenartowicz. Posłanka wystosowała też interpelację do ministra finansów, pytając, jaka jest podstawa prawna takiego wydatkowania środków.

G. Lenartowicz analizuje, jakie były kryteria podziału. Na konferencji prasowej przytoczyła, czego dotyczyły wnioski gmin z powiatu raciborskiego. Jej zdaniem przy podziale funduszy pominięto samorządy, które nie są przyjazne Zjednoczonej Prawicy, a hojnie obdarowano te, które sprzyjają rządowi. Posłanka przytoczyła, o co wnioskował Powiat Raciborski czy Gminy Pietrowice, Krzanowice i Rudnik, które nie pozyskały środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Były to między innymi takie zadania jak budowa parkingu przy szpitalu rejonowym czy budowa windy dla osób niepełnosprawnych w gminie Rudnik. – Jakie są kryteria i kto o tym decydował? – zastanawia się G. Lenartowicz.