Zielona energia dla gmin

426
145

Kuźnia Raciborska i Nędza znalazły się wśród gmin, które otrzymają dofinansowanie na instalację odnawialnych źródeł energii.

11 gmin – Kuźnia Raciborska, Nędza, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Tarnowskie Góry, Krupski Młyn, Lelów, Psary, Sośnicowice i Tworóg – skorzysta z dofinansowania w ramach projektu instalacji odnawialnych źródeł energii. Umowę podpisano 29 października w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. Koszt całkowity inwestycji to 69 625 950,78 zł, zaś dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 44 481 304,65 zł.

– Tego typu projekty to krok w kierunku zielonej gospodarki, przyjaznej dla środowiska. Inwestycje w OZE w tych gminach przyczynią się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz podniesienia jakości i poziomu życia społeczności lokalnej – podkreśla wicemarszałek województwa Wojciech Kałuża.

– W ramach projektu wykonanych zostanie 3615 instalacji OZE, w tym 1990 instalacji fotowoltaicznych, 664 instalacji kolektorów słonecznych, 632 pomp ciepła i 329 kotłów na biomasę, w prywatnych budynkach jednorodzinnych. Według założeń część mieszkańców gmin będzie instalować jednocześnie więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji np. montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła – dodaje Beata Białowąs, członek zarządu województwa.

Projekt w praktyce ma wykorzystać małe źródła energii, zlokalizowane blisko odbiorcy, zmniejszające straty przesyłowe oraz zapewniające efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej.

– Realizacja projektu wpisuje się w lokalne strategie rozwoju gmin i bezpośrednio wynika z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla każdej z gmin biorącej udział w partnerstwie. Projekt ma również wymiar edukacyjny dla wszystkich mieszkańców. Kluczem są tu akcje proekologiczne i informowanie społeczeństwa o konieczności dbałości o środowisko naturalne, w szczególności o powietrze. Na tym projekcie skorzysta więc cały region – podkreśla Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór, które są liderem tej inwestycji.

Jej zakończenie przewidziane jest na czerwiec 2022 r..

KP
Fot. slaskie.pl

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.