Wieś jak malowana

250
259

Chałupki i Bełsznica zostały wyróżnione w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” 2020.

W tegorocznej edycji konkursu na nagrody przeznaczono kwotę 120 000 zł. Przyznano je w pięciu kategoriach: najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza zagroda wiejska, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsza strona internetowa sołectwa oraz najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w tym roku nie odbywały się tradycyjne wizje w terenie. Zgłoszenia były oceniane przez komisję konkursową na podstawie przesłanych przez uczestników materiałów multimedialnych.

Zarząd Województwa Śląskiego docenił także wsie z powiatu raciborskiego i wodzisławskiego. Chałupki (gmina Krzyżanowice) oraz Bełsznica (gmina Gorzyce) zostały wyróżnione w kategorii najpiękniejsza wieś. Tym samym każdy z wsi otrzyma 3000 zł nagrody.

c
Fot. Katarzyna Przypadło