Trwają prace w pałacu Dietrichsteinów

167
117

Prognozowany termin zakończenia robót to lato 2021 r.

Trwają roboty remontowo-budowlane w pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim. Obecnie wykonywane są m.in. prace związane z montażem nowej więźby dachowej. Wykonawca zajmuje się też naprawą spękań i uszkodzonych murów, fragmentarycznym odkrywaniem fundamentów i wykonaniem odcięć poziomych i pionowych hydroizolacji wraz ze wzmocnieniem murów piwnicznych i fundamentowych, zasypywaniem, stabilizacją oraz wzmocnieniem gruntu wokół pałacu, wykonaniem bruzd pod instalacje elektryczne oświetlenia zewnętrznego pałacu, a także wyprowadzeniem instalacji elektrycznej i jej zamurowaniem.

Dotychczas wykonano już takie prace jak: rozbiórka pozostałych podłóg na parterze budynku, iniekcje ścian budynku, skuwanie wtórnych tynków z elewacji i detali architektonicznych, demontaż więźby dachowej, zabezpieczenie obiektu przed warunkami atmosferycznymi, wykonanie robót konstrukcyjnych związanych z przebiciami otworów, drzwiowych, budową windy i klatek schodowych.

Do wykonania został montaż pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w naturalnym kolorze ceglastoczerwonym, wykonanie blacharki, roboty murarskie na poddaszu, montaż instalacji, wykonanie ścianek działowych, montaż stałego wyposażenia budynku i wykończenie pomieszczeń, nowej, drewnianej stolarki okiennej na podstawie najstarszych zachowanych okien, konserwacja zachowanych tynków i detali architektonicznych, remont krat okiennych, uzupełnienie nowymi tynkami, renowacja i odtworzenie detali architektonicznych, montaż blacharek nad cokołem, gzymsami oraz obramieniami okiennymi, uchwytów na oświetlenie zewnętrzne, malowanie i scalanie kolorystyczne zgodnie z odkrytą pierwotną kolorystyką, hydrofobizacja, montaż orynnowania. Prognozowany termin zakończenia robót to lato 2021 r.

Jedna z pierwszych budowli w stylu klasycystycznym w Polsce jest remontowana dzięki zdobytym środkom unijnym. Dofinansowanie z uwzględnieniem budżetu państwa wynosi 11 150 445,72 zł – według pierwotnych umów. To 95% kosztów całej inwestycji. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Koszt całkowity remontu wodzisławskiego Pałacu to 11 937 180,23 zł.

W ramach projektu są prowadzone prace konserwatorskie, restauratorskie i adaptacyjne Pałacu Dietrichsteinów. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest zwiększenie atrakcyjności pałacu i znajdującego się w nim muzeum, a przez to również do zwiększenia atrakcyjności miasta.

KP
Fot. Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego