Raciborski urząd miasta bardziej eko

406
42

Na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną, a wewnątrz budynku 684 nowych ledowych opraw oświetleniowych. Przebudowano też energochłonny i niewydajny system wentylacji i klimatyzacji.

W siedzibie Urzędu Miasta w Raciborzu zakończyła się właśnie realizacja wieloletniego zadania polegającego na termomodernizacji dachu, montażu paneli fotowoltaicznych, wymianie oświetlenia i przebudowie systemu wentylacji i klimatyzacji. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom o ¼ obniżone zostało zapotrzebowanie na energię, a powietrze, którym oddychamy, każdego roku będzie lżejsze o 48 ton CO2. Zmniejszy się też ilość emitowanego pyłu zawieszonego i innych szkodliwych składników takich jak NOx i SOx. – Dotąd niskoefektywny energetycznie budynek urzędu miasta stał się przykładem do naśladowania dla innych budynków użyteczności publicznej – podkreśla magistrat.

W ramach zadania termomodernizacji poddany został dach siedziby ratusza. Kluczowym z punktu widzenia efektywności energetycznej elementem inwestycji był montaż instalacji fotowoltaicznej, na którą składa się 160 sztuk paneli o łącznej mocy 40 kWp. Wewnątrz budynku zrezygnowano z nieekologicznego oświetlenia na rzecz 684 nowych ledowych opraw oświetleniowych. Przebudowano ponadto energochłonny i niewydajny system wentylacji i klimatyzacji. Wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było konsorcjum firm, którego liderem było SGS Systemy Grzewcze i Sanitarne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.

Zadanie współfinansowane było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa kwotą 1 952 380,49 zł. To dofinansowanie na poziomie 84% wartości wydatków kwalifikowanych.

KP
Fot. UM Racibórz

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.