O autyzmie na raciborskim zamku

267
56

Tematami przewodnimi konferencji były m.in. edukacja włączająca oraz bezpieczny start w dorosłość w kontekście aktualnych rozwiązań systemowych oraz rzeczywistej sytuacji rodzin osób w spektrum autyzmu.

3 października na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się konferencja szkoleniowo-naukowa pt. „Porozmawiajmy o autyzmie” zorganizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia Spektrum. Gośćmi specjalnymi, a zarazem prowadzącymi konferencję, byli członkowie fundacji Autism TEAM oraz Inicjatywy Obywatelskiej „Chcemy całego życia!”: Agnieszka Warszawa, Sylwia Mądra, Jan Gawroński i dr Michał T. Handzel OSPPE. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy i Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda.

Podczas konferencji poruszano zagadnienia związane z edukacją i startem w dorosłość w kontekście aktualnych rozwiązań systemowych oraz rzeczywistej sytuacji rodzin osób w spektrum autyzmu. Mówiono m.in. o obowiązkach, prawach, przywilejach, możliwościach i rozwiązaniach systemowych w praktycznym podejściu, merytorycznym i praktycznym wymiarze orzeczeń i procesu orzekania czy realizacji zaleceń z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w placówce edukacyjnej. Przedstawiono też konkretne i sprawdzone wskazówki do działania na rzecz poprawy jakości edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy dotyczące przeciwdziałaniu dyskryminacji uczniów ze SPE w szkole.

Wydarzenie uświetnił występ artystyczny grupy teatralnej stowarzyszenia Spektrum pod opieką Izabeli Roj, Katarzyny Rożek i Tomasza Kilanowskiego.

KP
Fot. Zuzanna Sczyrba, Zamek Piastowski