Kraina Górnej Odry wzmocni zasoby dzięki Marszałkowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu

192
48

W II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy województwa śląskiego zdecydowali o rozdysponowaniu 10 milionów złotych. Powiaty mikołowski, raciborski, rybnicki i wodzisławski, a także miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory znalazły się w podregionie trzecim. Poniżej przedstawiamy zadania zatwierdzone do realizacji.

Nauka i zabawa z robotyką

W ramach projektu dzieci szkół podstawowych z powiatu raciborskiego i wodzisławskiego będą mogły wziąć udział w cyklu bezpłatnych warsztatów z zakresu programowania i konstruowania robotów. To zadanie otrzymało największą liczbę głosów – 1691.

Rowerem przez park krajobrazowy

Do realizacji zatwierdzono także zadanie, dzięki któremu wykonane zostanie oznakowanie trasy rowerowej poprowadzonej po terenach Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich pomiędzy Rudami a Kuźnią Raciborską. Trasa o łącznej długości około 35 km, poprowadzona przez najbardziej malowniczą część parku krajobrazowego, zostanie wyposażona w oznakowanie rowerowe, wskazanie atrakcyjnych turystyczne obiektów oraz tablice informacyjne z mapami.

Kajakiem po Krainie Górnej Odry

Rzeki Odra i Ruda to dwa główne szlaki wodne w Subregionie Zachodnim województwa śląskiego, które nadają się do uprawiania turystyki kajakowej praktycznie na całej ich długości w granicach województwa. Dlatego cieszy, że dzięki MBO powstanie oznakowanie szlaku kajakowego i tablic informacyjnych na Odrze od Chałupek aż do Przewozu/Dziergowic oraz na Rudzie od Rybnika-Stodół do Kuźni Raciborskiej. Oznaczone zostaną przeszkody na trasie, miejsca wodowania czy kilometraż. Zadanie obejmuje także dostawę i montaż wiat wypoczynkowych oraz kilku elementów małej architektury przy szlaku kajakowym na Rudzie.

Z MBO sfinansowane zostanie także zadanie pn. „Zielona ławeczka”, które zakłada wymianę i naprawę małej infrastruktury przy Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim. Do realizacji zatwierdzono także siatkarskie mistrzostwa powiatów mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, doposażenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w nowoczesny sprzęt medyczny, a także zakup sprzętu ogrodowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach.

C