Ozdrowieńcy pomagają zakażonym

117
94

Jedną z metod wspomagających leczenie chorych na COVID-19 jest podanie osocza ozdrowieńców. Dzięki temu dostarcza się pacjentowi gotowe przeciwciała, których on sam nie zdążył jeszcze w swoim organizmie wytworzyć lub posiada ich zbyt mało, aby skutecznie zwalczyć zakażenie.

W Raciborzu mamy 173 osoby zakażone koronawirusem i 148 ozdrowieńców (stan na 21 lipca). Choć to całkiem dobry bilans, w regionie nie brakuje osób, które wciąż walczą z koronawirusem. W całej Polsce ruszyły akcje poboru krwi ozdrowieńców, aby podać osocze osobom zakażonym i ułatwić im powrót do zdrowia.

Jak to działa?

Dlaczego osocze ozdrowieńca może wspomóc leczenie u osoby zakażonej? – Naturalną odpowiedzią organizmu na wszelkie infekcje jest wytworzenie przeciwciał skierowanych przeciwko tym czynnikom chorobotwórczym. Immunoglobuliny są właśnie takimi przeciwciałami. W przypadku koronawirusa organizm osoby zakażonej również wytwarza swoiste immunoglobuliny, których zadaniem jest unieszkodliwienie cząstek wirusa. U osoby wyzdrowiałej takie właśnie immunoglobuliny znajdują się w krwioobiegu, dlatego możemy je wraz z osoczem pobrać, a następnie po przeprowadzeniu szeregu badań laboratoryjnych i procedur preparatyki przekazać dla osób chorych – wyjaśnia Gizela Kowol, dyrektor RCKiK w Raciborzu. – Tym samym wraz z innymi składnikami osocza dostarczamy pacjentowi gotowe przeciwciała, których on sam nie zdążył jeszcze w swoim organizmie wytworzyć, lub posiada ich zbyt mało, aby skutecznie zwalczyć zakażenie. Należy przy tym zaznaczyć, że jest to jedna z metod wspomagających leczenie i nie zastępuje innych elementów terapii, choć może w znacznym stopniu przyspieszyć powrót do zdrowia osoby zakażonej – mówi nam dyrektor krwiodawstwa.

Kto może pomóc?

Kryteria kwalifikowania kandydatów na dawców to wiek od 18 do 60 lat, masa ciała min. 50 kg dla dawców. Co ważne, musi upłynąć 14 dni od drugiego ujemnego wyniku testu na koronawirusa.

Gdzie trafia oddana krew?

Osocze ozdrowieńców COVID-19 po pobraniu jest badane i jeśli spełnia wszystkie wymagane kryteria, na przykład odpowiedni poziom przeciwciał anty-SARS-CoV-2, jest przekazywane do Działu Ekspedycji, gdzie jest magazynowane w stanie zamrożenia. Jak wyjaśnia dyrektor krwiodawstwa, w przypadku zapotrzebowania na ten składnik ze strony szpitala jest ono wydawane zgodnie z zamówieniem dla chorych na COVID-19. – Na chwilę obecną jedynym odbiorcą osocza ozdrowieńców COVID-19, które zostało pobrane na terenie działalności RCKiK w Raciborzu, jest szpital jednoimienny w Raciborzu. W przypadku niedoborów osocza ozdrowieńców w innych częściach kraju możemy je również przekazywać do pozostałych Centrów Krwiodawstwa na potrzeby chorych – wyjaśnia dyrektor Gizela Kowol.

Jak wygląda proces poboru

Pobieranie krwi pełnej
• jednorazowo oddasz 450 ml krwi
• czas trwania zabiegu oddania krwi wynosi od 7 do 10 minut
• częstotliwość oddawania: co 8 tygodni
• mężczyźni nie częściej niż 6 razy w roku, kobiety nie częściej niż 4 razy w roku

PLAZMAFEREZA (oddawanie osocza)
• zabieg wykonywany w zależności od zapotrzebowania
• pobierane osocze w ilości 600 ml
• czas oddawania około 30 minut
• częstotliwość oddawania – nie częściej niż co 2 tygodnie
• w ciągu roku można pobrać od jednego dawcy 25 litrów osocza

Czy dawcy mają się czego obawiać? – Proces oddania krwi został tak opracowany, by w sposób szybki, a zarazem bezpieczny dla dawcy pobrać krew lub jej składniki. Sprzęt do poboru krwi jest zawsze jednorazowy, a miejsce wkłucia do żyły jest starannie odkażane. Wykwalifikowany personel RCKiK czuwa nad dawcą podczas całej procedury kwalifikowania oraz pobierania krwi, dba, aby pobór krwi odbył się sprawnie i bezpiecznie. RCKiK zapewnia pełną ochronę danych osobowych dawcy – mówi dyrektor.

Od czego zacząć

Aby oddać krew, należy zadzwonić lub zgłosić się osobiście do siedziby krwiodawstwa w Raciborzu oraz do terenowych oddziałów w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śląskim. Aby ułatwić oddawanie krwi, krwiodawstwo wydłużyło godziny pracy.

Proces oddawania krwi został opisany krok po kroku w artykule na portalu raciborz.com.pl: https://tiny.pl/7f21m

C