Czy instalację fotowoltaiczną trzeba konserwować i czyścić?

21
60

Czy instalacja rzeczywiście jest całkowicie bezobsługowa, czy może mimo wszystko powinienem regularnie ją czyścić i konserwować, aby pracowała bezawaryjnie?

Jak monitorować działanie naszej instalacji? Z pomocą przychodzi nam zestaw porad przygotowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

1. Regularna kontrola wzrokowa konstrukcji wsporczej, modułów oraz falownika.

2. Sprawdzanie stopnia zabrudzenia modułów (co kwartał lub częściej). W większości przypadków nie ma potrzeby częstego mycia paneli, gdyż są one pokryte warstwami samoczyszczącymi, które pozwalają na samoczynne usuwanie większości zanieczyszczeń podczas opadów deszczu. Większą uwagę na czystość modułów należy zwrócić, jeżeli nasza instalacja sąsiaduje z kominem instalacji grzewczej opalanej paliwem stałym (głównie chodzi tu o węgiel) – zanieczyszczenia pyłowe emitowane przez komin mogą osiadać na modułach i stopniowo ograniczać efektywność ich pracy. Kolejne czynniki ryzyka, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę to sąsiedztwo drzew lub duża liczba ptaków w sąsiedztwie (punktowe zabrudzenie liśćmi lub ptasimi odchodami). Pamiętajmy, że wyłącznie czyste moduły będą pracowały efektywnie. Brud ogranicza dopływ światła, co skutkuje obniżeniem efektywności pracy pojedynczego modułu lub niejednokrotnie nawet całej instalacji. Czyszczenie powinniśmy przeprowadzać raz/dwa razy w roku, aby unikać gromadzenia się zabrudzeń na powierzchni modułu. Pamiętajmy jednak aby nie korzystać z inwazyjnych detergentów lub myjek ciśnieniowych, które mogą prowadzić do uszkodzeń.

3. Regularna weryfikacja pracy instalacji poprzez kontrolę wskazań falownika oraz korzystanie z aplikacji umożliwiającej śledzenie jej pracy. Możemy to zrobić samodzielnie, obserwując parametry pracy systemu widoczne w aplikacji monitorującej. Aplikacje tego typu są dostępne dla większości falowników. Możemy w nich obserwować m.in. dzienne, miesięczne czy roczne uzyski energetyczne. Jeżeli parametry pracy instalacji okazują się dużo gorsze od zadeklarowanych przez wykonawcę, powinniśmy skontaktować się z serwisem. Nasz niepokój powinny wzbudzić także znaczne wahania wskazań instalacji lub znaczące spadki produkcji energii pomimo zbliżonych warunków pogodowych w różnych dniach.

W przypadku instalacji współpracujących z falownikiem centralnym możliwy jest wyłącznie monitoring parametrów pracy całego systemu. Monitoring pracy poszczególnych modułów jest możliwy, jeżeli nasza instalacja współpracuje z mikrofalownikami lub została wyposażona w optymalizatory mocy. Są to jednak rozwiązania droższe niż systemy oparte na falowniku centralnym.

Kontrola okresowa

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV zaleca, aby dokładniejsza weryfikacja pracy instalacji oraz stanu technicznego była przeprowadzana przez serwis zewnętrzny po pierwszym roku działania instalacji, a następnie w cyklach pięcioletnich. Co powinno być weryfikowane podczas kontroli okresowych?
– połączenia mechaniczne oraz elektryczne instalacji,
– stan konstrukcji wsporczej i zacisków falownika,
– diagnostyka falownika,
– połączenia wtykowe i śrubowe DC/AC,
– urządzenia zabezpieczające,
– pomiary kontrolne obejmujące co najmniej pomiary: napięcia obwodu otwartego, prądu zwarciowego, rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej.

Planergia.pl
Fot. unsplash.com