Więcej miejsc w raciborskim żłobku od września

74
73

W Przedszkolu nr 14 przy ul. Słonecznej zostanie otwarty oddział żłobkowy. Powstanie w nim 20 miejsc dla dwulatków.

2 marca ruszył nabór do raciborskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz. Nabór prowadzony jest w 13 placówkach. Każdemu dziecku w wieku przedszkolnym miasto gwarantuje miejsce w jednym z przedszkoli publicznych. Jednocześnie liczba oferowanych miejsc żłobkowych przez miasto jest w tej chwili niewystarczająca. Pomimo funkcjonowania miejskiego programu wsparcia – polegającego na dotowaniu kwotą 500 zł miejsc w żłobkach prywatnych i punktach opieki dziennej – w tej chwili na miejsce w żłobku publicznym oczekuje 120 dzieci.

W tym roku wiele miast obniżyło wsparcie dla żłobków prywatnych. Wysokość wsparcia dla żłobków prywatnych i punktów opieki dziennej to: w Rybniku 310 zł, w Jastrzębiu-Zdroju 200 zł, w Żorach 400 zł.

Mając na uwadze powyższe, wychodząc na przeciw potrzebom młodych rodziców, którzy chcą jak najszybciej wrócić na rynek pracy, Prezydent Raciborza Dariusz Polowy zdecydował o utworzeniu oddziału żłobkowego w Przedszkolu nr 14 przy ul. Słonecznej. Oddział dla 20 dzieci ruszy od września tego roku. Będzie to oddział dla dzieci dwuletnich. Nadzór nad oddziałem pełnić będzie dyrektor żłobka, a opiekę sprawować będą pracownicy żłobka. Pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb dzieci najmłodszych.

Oddział żłobkowy utworzony zostanie w miejscu jednego z czterech obecnie funkcjonujących w Przedszkolu nr 14 oddziałów przedszkolnych. W związku z tym w placówce w tym roku nie będzie prowadzony nabór dzieci przedszkolnych. Dzieci żłobkowe zajmą wolne miejsca po 7-latkach, które we wrześniu rozpoczną naukę w szkole. Przedszkolaki w grupach młodszych będą kontynuować edukację w Przedszkolu nr 14 aż do czasu pójścia do szkoły.

Sytuacje rodziców dzieci, które w tym roku mogą pójść do przedszkola, a których rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola nr 14, będą rozpatrywane indywidualnie przez dyrektora przedszkola, tak aby nie rozdzielać rodzeństwa.

Rodzicom dzieci, którzy planowali w tym roku posłać swoje pociechy do przedszkola przy ul. Słonecznej, miasto oferuje miejsca w pobliskich przedszkolach przy ul. Polnej, Kochanowskiego i Mysłowickiej.

Nabór dzieci w Przedszkolu nr 14 ruszy w roku szkolnym 2021/2022.

Liczba oferowanych miejsc zwiększy się z obecnych 102 do 122. Funkcjonowanie oddziału żłobkowego w przedszkolu to rozwiązanie tymczasowe. Prezydent Miasta Racibórz planuje otwarcie drugiego żłobka publicznego. Trwają analizy dotyczące lokalizacji takiej placówki. Brane są pod uwagę dwa warianty: modernizacja któregoś z istniejących budynków w zasobie miasta lub budowa nowego obiektu. Zadanie to planowane jest do realizacji przy wsparciu środków zewnętrznych rządowego programu Maluch+. Realny termin uruchomienia drugiego żłobka publicznego to rok 2022.

KP