Podwyżki dla radnych uchwalone po 18 latach

25
111
Wodzisław: Grasują oszuści. Kradzież w salonie gier

Roczne koszty diet dla raciborskich radnych będą kosztować 60 tys. zł więcej.

Podczas lutowej sesji Rady Miasta Racibórz zmieniono zasady wypłacania diet.

Głównie zmiany dotyczą diet dla zastępców przewodniczących i szeregowych radnych. Diety pozostałych funkcyjnych radnych zostają na dotychczasowym poziomie. Mogą być nawet niższe z uwagi na wprowadzenie obniżeń za nieobecność na sesji bądź posiedzeniu komisji.

Teraz wprowadzono diety dla zastępców przewodniczących stałych komisji, a także dodatek dla radnych, członków komisji rewizyjnej oraz komisji skarg Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za udział w dodatkowych posiedzeniach tych komisji w danym miesiącu. Ponadto dodatek dla członków komisji doraźnych.

Wniosek Stanisława Borowika

Radny Stanisław Borowik złożył wniosek o to, aby zastępca przewodniczącego komisji w przypadku nieobecności przewodniczącego otrzymywał dodatkowe uposażenie za prowadzenie komisji w kwocie 200 zł. – Na dzień dzisiejszy dajemy podwyżkę zastępcom przewodniczący komisji 500 zł. W moim przekonaniu jest to nieuzasadnione. Nie chce uzasadniać tego wniosku, bo bym musiał wyciągnąć wszystkie działa, a tego nie chce – stwierdził S. Borowik. Wniosek nie został przegłosowany. Ośmiu radnych było za, jedenastu przeciw. Czterech wstrzymało się od głosu.

Wzrost kosztów

Radny Henryk Mainusz zapytał, czy została policzona suma tych podwyżek i jaka to jest kwota. Zauważył też, że przez 4 lata poprzedniej kadencji cała opozycyjna strona rady w tamtym okresie regularnie postulowała o zmniejszenie wydatków na radę. – Nie wiem, co się takiego stało, że mamy nagle zwrot w drugą stronę – mówił radny. Przewodniczący Fiołka w odpowiedzi zauważył, że obniżenie diety w przypadku nieobecności funkcyjnych radnych zmniejszy koszty. Przyznał z uśmiechem, że cała podwyżka idzie „na was”, mając na myśli opozycję, i na zastępców.

Dalej wyjaśniał, że takie były wnioski radnych, szczególnie Piotra Klimy. – Trochę miał w tym racji, ja to trochę przeciągałem. Nie chcę słuchać przez rok, że się uchylam – powiedział. Przypomniał też, że ostatnia uchwała w tej sprawie była podjęta 18 lat temu.

60 tysięcy złotych więcej

Wydatki na radę wzrosną zatem o ok. 5 tysięcy zł miesięcznie, 60 tys. zł rocznie. To wzrost z 280 tysięcy zł do 340 tys. zł. Nowe diety zostały przegłosowane trzynastoma głosami. Przeciwny był klub radnych Lenka, a od głosu wstrzymali się Leon Fiołka oraz Zygmunt Kobylak.

c