Powiatowe badania wad postawy w gminie Krzyżanowice zakończone

1
120

Podczas badań nie stwierdzono u dzieci postaw prawidłowych, które nie wymagałyby żadnego postępowania korekcyjnego.

W grudniu i styczniu Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu przeprowadził badania postawy ciała dzieci klas I-III szkół podstawowych gminy Krzyżanowice. Łącznie przebadanych zostało 274 dzieci.

Sześcioro dzieci, co stanowi nieco ponad 2% wszystkich przebadanych, wymaga domowych ćwiczeń korekcyjno–wyrównawczych. Są to dzieci, które powinny jedynie wzmocnić odpowiednie grupy mięśniowe ćwiczeniami domowymi. 220 dzieci, czyli ponad 80% badanych, wymaga ćwiczeń korekcyjnych szkolnych, które powinny odbywać się dwa razy w tygodniu w szkole ze względu na konieczność wzmocnienia i rozciągnięcia odpowiednich grup mięśniowych. Natomiast 48 dzieci, czyli prawie 18% badanej populacji, wymaga podejścia specjalistycznego, gdyż wystąpiły u nich zarówno wady w płaszczyźnie strzałkowej, jak również czołowej i poprzecznej – skoliozy jednołukowe, dwułukowe i trzyłukowe z rotacją trzonów kręgowych – oraz asymetrie w obrębie miednicy. Podczas badań nie stwierdzono u dzieci postaw prawidłowych, które nie wymagałyby żadnego postępowania korekcyjnego.

Pełną statystykę przeprowadzonych badań przedstawi Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu podczas planowanej prelekcji dla rodziców. Tematem spotkania będzie profilaktyka i możliwości skorzystania z pomocy dzieciom, u których wady postawy wymagają uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych na różnym poziomie.

W najbliższych miesiącach zaplanowano także badania w gminach Krzanowice oraz Nędza.

KP
Fot. Freepik.com