Zostaw 1% podatku w regionie

208
107

1% podatku dochodowego można przekazać organizacjom pożytku publicznego z Raciborza, Wodzisławia Śląskiego i Rybnika.

Od 2004 r. podatnicy mogą przekazywać organizacjom pożytku publicznego 1% podatku dochodowego. Taką możliwość mają rozliczające się w Polsce osoby fizyczne. Każdy z podatników sam decyduje, komu zostanie przekazana kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Nic przy tym nie traci, ponieważ jedynie rozdysponowuje pieniądze, które i tak musiałby przekazać na rzecz skarbu państwa. 1% należnego podatku wynikającego z rozliczenia za 2018 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazało 14,5 mln osób. OPP otrzymały w sumie 874,4 mln zł, czyli o 113,1 mln zł więcej niż rok wcześniej. Czy w tym roku padnie kolejny rekord?

W powiecie raciborskim funkcjonują 23 OPP uprawnione do otrzymania 1%. W Raciborzu działalność większości z nich wiąże się z ochroną zdrowia i życia oraz wsparciem osób niepełnosprawnych. Są to: Fundacja na Rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu, Hospicjum im. św. Józefa – Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu, Raciborski Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Dom, Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych SSON. 1% podatku dochodowego można przekazać również organizacjom prowadzącym działalność prospołeczną, edukacyjną czy kulturalną, takim jak Fundacja Polesie Wschód, Ochotnicza Straż Pożarna w Raciborzu-Markowicach, Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny Pomocna Dłoń, Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza czy Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego.

1% podatku dochodowego w powiecie wodzisławskim może otrzymać 25 organizacji. W obszarze związanym ze zdrowiem i pomocą osobom niepełnosprawnym działają Fundacja Donum Caritatis im. ks. Zdzisława Tronta, Fundacja Medhouse, Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi, Stowarzyszenie Czyń Dobro na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów szkół i placówek specjalnych w Wodzisławiu Śląskim, Stowarzyszenie Przy Dziupli czy Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek. Pieniądze można także przekazać Fundacji Fenix – Powstań do Życia, Fundacji Muzycznej Orkiestry KWK Anna im. Wiktora Kamczyka, Fundacji Wspólnota Dobrej Woli, Jednostce Strzeleckiej 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, Stowarzyszeniu Duma i Nowoczesność, Stowarzyszeniu na Rzecz Zwierząt Koty Psy i My, Stowarzyszeniu Nasi-Mieszkańcy.pl, Stowarzyszeniu Razem na Szybiku, Towarzystwu Charytatywnemu Rodzina czy Towarzystwu Entuzjastów Kolei.

Na liście organizacji pożytku publicznego z Rybnika uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego znajduje się 35 pozycji, m.in. Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego, Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundacja Dziecięcy Sen, Fundacja Ekologiczna Ekoterm Silesia, Fundacja Miej Serce, Fundacja PGE Energia Ciepła, Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie, Fundacja Superfundacja czy HovaWarty – Fundacja Pomocy Hovawartom.

Pełny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. znajduje się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – niw.gov.pl w zakładce „OPP”.

KP
Fot. Freepik.com