Węgiel niezgody w biurze parlamentarzystów

157
72

Górnicy, apelując o wyższe zarobki i zmiany systemowe, wysypali pod biurami poselskimi węgiel.

17 lutego na kopalniach Polskiej Grupy Górniczej przeprowadzono strajk ostrzegawczy. Górnicy apelowali o wyższe zarobki, mówiąc również o problemach przedsiębiorstwa związanych ze sprzedażą węgla. Członkowie związku zawodowego Sierpień 80 z KWK ROW Ruch Marcel pojawili się pod biurem poselsko-senatorskim w Wodzisławiu Śląskim, gdzie wysypali 350 kg węgla.

– Powodem protestu jest z jednej strony brak porozumienia w sporze dotyczącym tegorocznych płac, a z drugiej pogłębiające się problemy przedsiębiorstwa związane ze sprzedażą węgla – informowali wówczas członkowie NSZZ Solidarność KWK Rydułtowy.
Przekazali też, że od końca listopada w PGG trwał spór zbiorowy dotyczący podwyżek płac. – Strona związkowa postuluje 12 proc. wzrost wynagrodzeń. Zarząd, powołując się na niepewną sytuację firmy, chce, aby rozmowy w tej sprawie przełożyć na lipiec, gdy znane już będą wyniki finansowe spółki za pierwsze półrocze. Obok rosnącej presji płacowej ze strony załóg PGG ma problemy związane z pogarszającą się sytuacją na rynku węgla energetycznego. Rosną zwały nieodebranego przez spółki energetyczne surowca, co jest spowodowane m.in. nadmiernym importem węgla. Spółka wstrzymała też część inwestycji, co rodzi dodatkowe obawy pracowników o przyszłość kopalń PGG – napisano na stronie NSZZ Solidarność KWK Rydułtowy.

– Dialogu nie prowadzi się, dewastując czyjąś własność. W demokratycznym kraju nie powinno być przyzwolenia na tego typu chuligańskie zachowania – skomentowała w mediach społecznościowych senator Ewa Gawęda. Parlamentarzyści znaleźli jednak sposób na to, jak spożytkować wysypany węgiel. Dzień później przekazano go do wodzisławskiego schroniska dla bezdomnych mężczyzn, które jest prowadzone przez Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”.

Rozejm

20 lutego w obecności wicepremiera Jacka Sasina i wiceministra Adama Gawędy zarząd PGG i organizacje związkowe porozumiały się w sprawach płacowych. Ustalono podwyżkę wynagrodzeń o 6 procent od 1 stycznia 2020 roku oraz powrót do negocjacji płacowych we wrześniu. Porozumienie zakłada też podjęcie działań w zakresie ograniczenia importu węgla kamiennego do Polski oraz przyśpieszenie wywozu zapasów węgla kamiennego zgromadzonych na składach przy kopalniach. – W związku z powyższym po przeliczeniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kopalniach od 2020 r. wzrośnie z kwoty 7 386,42 zł do kwoty 7 829,61 zł – informuje PGG.

c
Fot. Adrianna Sikorska