Dworzec kolejowy w Chałupkach własnością gminy

1944
223

Dworzec kolejowy stacji Chałupki ma nowego właściciela. 27 stycznia wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki podpisał akt notarialny o nabyciu obiektu kolejowego od spółki PKP.

Po 8 latach starań w końcu się udało. Gmina Krzyżanowice, w formie nieodpłatnej, nabyła dworzec kolejowy w Chałupkach. – Przejęcie obiektu otwiera przed gminą nowe możliwości. Choć plany co do budynku dworca są, jednak nie wiadomo, kiedy będą mogły zostać zrealizowane. Z powodu wieloletniej zwłoki w przekazaniu nieruchomości gminie możliwości w pozyskaniu funduszy na sfinansowanie jakiejkolwiek inwestycji dot. budynku dworca w tej perspektywie finansowej jest już niemożliwa. W przyszłości oprócz przywrócenia jego pierwotnej funkcji, czyli obsługa pasażera, obiekt może posłużyć również samym mieszkańcom. Dodatkowo w jego najbliższej okolicy można utworzyć centrum przesiadkowe – skomunikowanie pociągów z autobusami PKS, parking typu Park&Ride czy wypożyczalnia rowerów. Możliwości jest wiele, ale koszty wdrożenia planu przywrócenia dworca kolejowego do życia przekraczają możliwości finansowe gminy, dlatego przed nami kolejne, ciężkie wyzwanie związane z pozyskaniem środków na sfinansowanie wszystkich planów dotyczących nieruchomości na stacji kolejowej w Chałupkach – tłumaczy Urząd Gminy Krzyżanowice.

Dodatkowo 22 stycznia Grzegorz Utracki uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe dotyczącym linii kolejowej nr 151 z Kędzierzyna-Koźla do Chałupek. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do kolejnej inwestycji, która miałaby dostosować ją do prędkości 160 km/h.

Stacja Chałupki jest ważnym granicznym węzłem komunikacyjnym obsługującym dwie linie kolejowe o znaczeniu krajowym: 151 (Kędzierzyn-Koźle – Chałupki) i 158 (Rybnik Towarowy – Chałupki) z jednym z największych węzłów kolejowych w Czechach – Boguminem. Dodatkowo stacja leży na linii kolejowej E59, która jest fragmentem międzynarodowego ciągu transportowego oraz stanowi element Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Chałupki skomunikowane są m.in. z Raciborzem, Wodzisławiem Śląskim, Rybnikiem, Katowicami i Boguminem w połączeniach regionalnych. Tutaj zatrzymują się również pociągi międzynarodowe w relacjach do Ostrawy, Wiednia, Pragi czy Budapesztu. Przez stację przejeżdża również pociąg międzynarodowy relacji Moskwa – Nicea.

– Przykładem z naszego regionu dobrze zagospodarowanych dworców kolejowych przejętych przez gminy są m.in. Ruda Chebzie, Wodzisław Śląski, Żory czy Goczałkowice-Zdrój. Nasz obiekt może być kolejnym przykładem dobrze wykorzystanej przestrzeni kolejowej przez lokalny samorząd – podkreśla UG.

KP
Fot. Katarzyna Przypadło, UG Krzyżanowice