W Wodzisławiu powstaje Klub „Senior +”

134
493

Klub „Senior +” to kolejny krok w poszerzaniu oferty dla starszych wodzisławian.

Dawna siedziba Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego Dziupla zlokalizowana przy ul. Św. Jana 17 została przeobrażona w Klub „Senior +”. To właśnie tu już niebawem wodzisławscy seniorzy będą mogli spędzać wolny czas.

Klub Seniora został zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. W ramach tego zadania powstało pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków, szatnia, łazienki, pokój gier, pokój spotkań oraz pomieszczenie ogólnodostępne. Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 143 086, 51 zł, w tym 114 469,20 zł to kwota dotacji z budżetu państwa, a 28 617,31 zł to wkład miasta w tę inwestycję.

Klub „Senior +” przeznaczony jest dla grupy osób powyżej 60. roku życia z terenów Wodzisławia Śląskiego, nieaktywnych zawodowo. To miejsce dla seniorów, dla których integracja z rówieśnikami jest bardzo istotną kwestią. W ramach zadania zostało stworzonych 40 miejsc. Dodatkowo z obiektu będzie korzystać Wodzisławska Rada Seniorów oraz inne senioralne grupy.

Klub ten to kolejny krok w poszerzaniu oferty dla starszych wodzisławian. To kolejny projekt, który ma na celu przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację, w tym stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej.

Miejsce to zostanie poprowadzone przez organizację pozarządową. Zwycięzcę wyłoni otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez działalność Klubu Senior +”, który zostanie ogłoszony już w lutym.

KP

Fot. Wydział Dialogu, Promocji i Kultury UM Wodzisławia Śląskiego