Badania archeologiczne przy ul. Chopina

170
74

Archeolodzy Muzeum w Raciborzu znaleźli m.in. prawdopodobnie pozostałości pieca do wypału ceramiki i fragmenty fajek z XVII/XVIII w.

W Raciborzu przy ul. Chopina 15 powstanie budynek mieszkalno-usługowy. W trakcie badań archeologicznych prowadzonych na tym terenie przez raciborskie muzeum natrafiono prawdopodobnie na pozostałości pieca do wypału ceramiki. W jego obrębie odkryto wiele fragmentów fajek, w tym dwa szczególnie ciekawe egzemplarze datowane na XVII/XVIII w. oraz liczne fragmenty ceramiki nowożytnej.

KP
Fot. Muzeum w Raciborzu