Zbiórka bioodpadów kuchennych w Raciborzu

3
106

1 stycznia 2020 r. wszedł w życie obowiązek selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji – kuchennych.

Bioodpady dzielą się na bioodpady zielone i bioodpady kuchenne. Dotychczasowy system w Raciborzu zakładał segregacje bioodpadów zielonych przeznaczonych do kompostowania w raciborskiej instalacji. Pozostałe bioodpady były wrzucane do pojemnika na odpady zmieszane. Nowelizacja przepisów zobowiązuje do wydzielenia ze strumienia zmieszanych odpadów całej frakcji bioodpadów.

Zbiórka nowej frakcji odpadów ulegających biodegradacji będzie realizowana w dwojaki sposób zależny od rodzaju zabudowy:

1. W zabudowie jednorodzinnej zbierane będą odpady w brązowych workach dostarczanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. Na start każda nieruchomość otrzyma dwa worki. Bezpłatnie przysługuje do 4 worków na bioodpady kuchenne w miesiącu. Odpady odbierane będą raz na dwa tygodnie.

2. W zabudowie wielorodzinnej należy zorganizować odrębne miejsce do gromadzenia odpadów kuchennych – można przechowywać je w specjalnych pojemnikach, wiaderkach lub w workach. Zarządca nieruchomości wyposaży punkt odbioru odpadów – altankę śmietnikową – w dodatkowy kontener do gromadzenia bioodpadów kuchennych oznaczony kolorem brązowym. Odpady odbierane będą dwa razy w tygodniu.

– Zachęcamy wszystkich do kompostowania bioodpadów we własnym zakresie. Kompost taki bardzo dobrze użyźnia glebę, a mniejsza ilość oddanych śmieci wpływa na obniżenie kosztów gospodarki odpadami i późniejsze opłaty – podkreśla Urząd Miasta Racibórz.

Aktualny harmonogram odbioru odpadów, najważniejsze informacje o systemie, zasadach i opłatach można znaleźć na stronie: raciborz.pl/dla_mieszkancow/Odpady_komunalne.

KP
Fot. freepik.com