Święto Animatora Kultury w Raciborzu

99
148

W tym roku nagrody otrzymało siedmioro laureatów.

13 listopada w Muzeum w Raciborzu obchodzono Święto Animatora Kultury, podczas którego zostały wręczone Nagrody Prezydenta Miasta Racibórz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wyróżnienia otrzymało siedmioro laureatów.

W kategorii Animator Kultury nagrodę za całokształt działalności otrzymał Franciszek Borysowicz – raciborski muzyk, pedagog i dyrygent. Zawodową pracę nauczycielską rozpoczął w 1965 r. Uczył i zarządzał placówkami w Raciborzu, kierując jednocześnie chórami, orkiestrami czy zespołami. Nieprzerwanie od 37 lat prowadzi umuzykalniającą działalność koncertową wśród dzieci.

Laureatami zostali także: Anna Kokolus – zastępca dyrektora RCK, koordynator m.in. projektu fotograficzno-filmowego „Obiektywnie śląskie” czy spektakli „Usłyszeć srebrną Lunę, czyli rzecz o boginiach słowiańskich” i „Jezioro łabędzie”; Henryk Malon – pedagog i muzyk, od 30 lat członek kapeli ludowej ZPiT Strzecha, od 40 lat nauczyciel w PSM w Raciborzu; Iwona Mogielnicka z Muzeum w Raciborzu, autorka pierwszego badania socjologicznego opinii mieszkańców nt. Muzeum w Raciborzu i jego roli w środowisku lokalnym, inicjatorka i koordynatorka szeregu imprez muzealnych; Zbigniew Mużelak – pedagog, muzyk, członek ZPiT Strzecha, współpracował przy tworzeniu i opracowywaniu suit, przyśpiewek i scenek z różnych regionów Polski, wielokrotnie nagradzany za swoją pracę; Anna Strojny – kierownik filii MiPBP na Płoni, organizuje liczne lekcje biblioteczne, konkursy czy warsztaty, inicjatorka ogólnobibliotecznych imprez i wprowadzania do oferty biblioteki nowych technologii.

W kategorii Twórca Kultury laureatem został Marian Chmielecki – artysta plastyk obchodzący w tym roku jubileusz 60-lecia twórczości artystycznej. Od 1965 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Większość jego prac poświęconych jest Raciborzowi. Jest to malarstwo pełne wewnętrznych emocji, wrażliwe, potwierdzające ogromny związek autora z otaczającym światem. Mimo upływu lat nadal jest twórczy i kreatywny.

KP
Fot. Marek Krakowski