Zielona przyszłość Śląska

571
80

– Ochrona środowiska i walka z niską emisją to priorytety województwa śląskiego – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Szanse, nadzieje i wyzwania związane z przyszłością województwa śląskiego w kontekście ochrony środowiska i walki z niską emisją zdominowały dyskusję w trakcie konferencji „Ekologiczne i niskoemisyjne województwo śląskie”, która odbywała się w Sali Sejmu Śląskiego. W jej konferencji uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski oraz przedstawiciele Rządu RP – Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Adam Gawęda, sekretarz stanu w ministerstwie inwestycji i rozwoju.

– Ochrona środowiska i walka z niską emisją to priorytety województwa śląskiego. Jeśli chcemy być regionem konkurencyjnym, musimy poprawić jakość życia. Mamy niskie bezrobocie i brakuje rąk do pracy, ale żeby przyciągnąć młodych ludzi, trzeba zaoferować im dziś coś więcej niż tylko dobre miejsca pracy. Troska o środowisko i czyste powietrze jest wyzwaniem i realnym celem, nad którym pracujemy we współpracy ze stroną rządową, czego efektem są kolejne miliony złotych przeznaczane na odnawialne źródła energii i transport niskoemisyjny – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

W pierwszej części spotkania rozmawiano o ochronie środowiska w kontekście realizowanego przez Rząd RP „Programu dla Śląska” i w odniesieniu do procesu transformacji województwa śląskiego. Przedstawiciel Komisji Europejskiej mówił o wsparciu kwestii środowiskowych ze środków europejskich w obecnej i przyszłej perspektywie unijnego programowania. Wśród istotnych tematów poruszanych w trakcie części panelowej konferencji były kwestie związane z możliwościami finansowania przedsięwzięć w ramach programów walki z niską emisją, kwestia gospodarki odpadami czy rozwoju sieci ciepłowniczych i zaopatrzenia w wodę aglomeracji śląskiej.

KP
Fot. Tomasz Żak/UMWS

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.